16.2°C

partnerzy:

reklama
Podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE w Luksemburgu podsumowano prace kończącej się prezydencji rumuńskiej. Od lipca 2019 roku pracom w Radzie przewodniczyć będzie Finlandia.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie działania „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”. Hodowcy ryb oraz zainteresowani taką działalnością będą mogli składać wnioski od 3 czerwca br. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji to 30 milionów złotych.
Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów ds. rolnictwa UE. Podczas obrad odbyła się dyskusja na temat modelu wdrażania przyszłej polityki rolnej po 2020 r. 
Od 12 lutego br. można składać wnioski na inwestycje produkcyjne w akwakulturę w ramach Priorytetu 2 + Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej i opartej na wiedzy. Nabór wniosków potrwa do 25.02.2019 roku.
Znakowanie produktów ekologicznych, sytuacja na rynkach rolnych oraz straty w sadach po wiosennych przymrozkach były tematami poruszanymi przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela na posiedzeniu Rady Ministrów AGRIFISH w Luksemburgu.
Do 8 czerwca br. można składać wnioski o pomoc na „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę". Przedsiębiorstwa z sektora akwakultury mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z akwakulturą.  Jest to pomoc objęta działaniem 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” finansowanym z budżetu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze". Wnioski o takie wsparcie można składać do 8 czerwca 2017 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. Na pomoc przeznaczono 50 milionów złotych.  (rpf) źródło: ARiMR
Według najnowszego raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego unijnego systemu kontroli rybołówstwa, państwa członkowskie i Komisja Europejska poczyniły w ostatnich latach postępy w tym obszarze.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o rozpoczęciu od 28 października możliwości składania wniosków na uzyskanie wsparcia przy tymczasowym zaprzestaniu działalności połowowej w ramach działania 1.10 "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej" w zakresie Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014 – 2020.
W najbliższy poniedziałek odbędzie się w Luksemburgu posiedzenie unijnej rady ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa.
Ceny ryb rosną w pierwszych miesiącach tego roku, a można się spodziewać dalszych wzrostów cen - oceniają analitycy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama

RSS Module