W rejestrze zwierząt gospodarskich będą rozdzielone dane dotyczące zwierząt ubitych w gospodarstwie na użytek własny od zwierząt ubijanych z konieczności, których tusze trafiają do obrotu.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych dla tak zwanych „rzeźni rolniczych” został skierowany do konsultacji publicznych. Chodzi o rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej, położone na terenie gospodarstw, w których miałyby być poddawane ubojowi zwierzęta będące własnością rolników, a także zwierzęta innych podmiotów, jednak pochodzące z gospodarstw zlokalizowanych w tym samym powiecie co rzeźnia. 
Czasami trzeba dokonać uboju zwierzęcia poza rzeźnią. Gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi lub innemu urazowi uniemożliwiającemu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni, istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.
1200 kg wołowiny bez certyfikatów i stosownych stempli w nielegalnej rzeźni w Pradze odkryli inspektorzy weterynarii, policjanci i celnicy. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka – mówi dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Jacek Podgórki w odniesieniu do nakręcania spirali kłamstw przez stronę czeską w stosunku do polskich hodowców.
Nielegalną hodowlę oraz ubój kóz prowadził 74-letni mieszkaniec gminy Nadarzyn (woj. mazowieckie).
Trwają prace nad uproszczeniem zasad przeprowadzania uboju na własny użytek - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kluczowym aspektem mają być ułatwienia w zdobywaniu kwalifikacji przez osoby, które dokonywałyby uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne.
Władze Singapuru pozytywnie rozpatrzyły wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie eksportu polskiego mięsa drobiowego.
Najwyższa Izba Kontroli uważa, że ubój przeprowadzany na własny użytek w gospodarstwach, powinien być pod większym nadzorem służb weterynaryjnych.
Wniosek NIK do MRiRW - ubój na własny użytek wyłącznie w zakładach pod nadzorem Inspekcji.
Zdarzają się sytuacje kiedy na skutek wypadku lub innego urazu zdrowe zwierzę kopytne nie może być transportowane do rzeźni. Wówczas istnieje możliwość uratowania jego wartości rzeźnej. Co należy zrobić?
reklama reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module