2.5°C

PSL złożył w sejmie projekt ustawy, na mocy której emeryci i renciści otrzymywaliby stały dodatek finansowy.
Trwają spotkania konsultacyjne odnośnie zmian zaproponowanych przez resort rolnictwa w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw związanych z obrotem ziemi.
Niewykluczone, że niebawem wprowadzony zostanie nowy podatek dla rolników.
Koniec ze zmianą czasu w Polsce? Takie rozwiązanie jest możliwe. Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych, jednogłośnie poparła projekt ustawy sporządzony przez Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. 
Czy zakaz handlu w niedzielę może mieć wpływ na organizacje pracy rolników. Okazuje się, że tak i to znaczny.
Wniosek o ujednolicenie przepisów dotyczących badań wody pitnej wykorzystywanej w gospodarstwie trafił do Ministra Zdrowia.
18 kwietnia wchodzi w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (z dnia 9 marca 2017 roku), stanowiąca część tzw. Pakietu Transportowego.
Rolnicy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, jedynie wtedy, gdy jest to ściśle związane z ich życiem prywatnym.
Od 1 stycznia tego roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. z 2016 r. poz. 2249), wprowadzająca istotne zmiany w zezwoleniach na usuwanie drzew i krzewów.

RSS Module