5.1°C

Założeniem wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku ustawy jest ułatwienie rolnikom sprzedaży żywności z własnego gospodarstwa.
Zmiany w ustawie dotyczą plantatorów, hodowców zwierząt oraz spraw związanych z prowadzeniem gospodarstwa.
6 grudnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 4 listopada 2016 o zmianie ustawy o paszach.
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas podczas cotygodniowego posiedzenia kierownictwa resortu omawiano priorytetowe zadania na kolejny rok.
W piątek 2 grudnia prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 16 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.
Rada Ministrów przyjęła 15 listopada br. projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Miniterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało komunkat Centrum Informacyjnego Rządu (CIR) o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie.
Od 20 sierpnia br. wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (ODR) podlegają ministrowi rolnictwa, wcześniej były one w gestii marszałków województw. W skład rad działających przy ODR-ach wejdzie dodatkowo przedstawiciel resortu rolnictwa.
Ośrodki Doradztwa Rolniczego będą nadzorowane przez ministerstwo rolnictwa, a nie samorządy wojewódzkie - zakłada podpisana we wtorek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego.

RSS Module