fbpx
W związku z ogłoszonym przez resort rolnictwa programem wsparcia dla producentów trzody chlewnej, Wielkopolska Izba Rolnicza przesłała swoje uwagi do ministerialnych propozycji. Jak podkreśla WIR, uwagi te są wynikiem wewnętrznych analiz, bieżącego monitoringu rynków rolnych oraz uwag zgłaszanych przez rolników.
Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie pilnych działań w zakresie zarządzania populacją wilka.
Czy w przypadku wystąpienia szkody łowieckiej, w wyniku której uprawa wymaga zaorania, ustalone odszkodowanie obniża się o nieponiesione koszty zbioru? Na pytanie odpowiada Wojciech Lignowski z Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
W 2021 rok polskie rolnictwo wchodzi z zapaścią cenową oraz popytową większości rynków rolnych. Właściwie jedynie na rynku mleka obserwuje się w tej chwili wzrost cen.Rolnikom coraz trudniej jest utrzymać produkcję, która staje się coraz mniej opłacalna. Wielu z nich już teraz odnotowuje straty. Czy jest szansa na przerwanie tego impasu?
Dane statystyczne wypadkowości w rolnictwie są coraz bardziej optymistyczne. Rolnicy przykładają większą uwagę do swojego bezpieczeństwa i stosowania się do obowiązujących przepisów.
Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest katastrofalna. Tak fatalnej ceny żywca w skupie rolnicy nie pamiętają. Tymczasem projekt rozporządzenia zakładający umożliwienie uruchomienie pomocy finansowej dla producentów trzody został zatrzymany na etapie konsultacyjnym. Czy producenci świń doczekają się w końcu pomocy?
Działania podjęte przez Czechów i Belgów dowodzą, że walka z ASF może być skuteczna. W krajach tych nie odnotowano ani jednego zakażenia w hodowlach trzody. Czesi są wolni od ASF od lutego 2019. Belgia prawdopodobnie osiągnie status kraju wolnego od ASF w najbliższym czasie.
W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej koronawirusem, przygotowany został projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi między innymi z tytułu zasiłku chorobowego. Zakłada on stawkę zaledwie 15 złotych za każdy dzień niezdolności do pracy.
Wielkopolska Izba Rolnicza zabrała głos w sprawie nowego działania pomocowego „Dobrostan zwierząt”, które Ministerstwo Rolnictwa planuje uruchomić. Zdaniem WIR-u już sama nazwa jest myląca, sugeruje bowiem, że do tej pory rolnicy nie musieli zapewniać zwierzętom godnych warunków do życia.
Wielkopolska jest zagłębiem produkcji rolniczej, w tym produkcji zwierzęcej, co generuje bardzo duże ilości odpadów. Wiele gmin zwraca jednak uwagę na istotne problemy z wdrożeniem programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z produkcji rolniczej.