fbpx
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właśnie uruchomiła kolejny nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach programu „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Kto może ubiegać się o dofinansowanie i w jakiej wysokości?
Do ARiMR docierają informacje o tym, że rolnicy zachęcani są do zakupu urządzeń konkretnej firmy uzdatniających wodę i ostrzega: przed nabyciem takiego urządzenia należy najpierw upewnić się, czy podlega ono refundacji.
W związku z ogłoszonym przez resort rolnictwa programem wsparcia dla producentów trzody chlewnej, Wielkopolska Izba Rolnicza przesłała swoje uwagi do ministerialnych propozycji. Jak podkreśla WIR, uwagi te są wynikiem wewnętrznych analiz, bieżącego monitoringu rynków rolnych oraz uwag zgłaszanych przez rolników.
Poniedziałek, 30 listopada 2020 r., jest ostatnim dniem na złożenie w ARiMR wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych przez pandemię i klęski żywiołowe oraz o wsparcie finansowe w ramach PROW 2014-2020 dla nowych grup i organizacji producentów rolnych. W tym dniu mija także termin dostarczania do Agencji zaświadczeń potwierdzających odbiór lub utylizację chryzantem.
Do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. Do wykorzystania zostało jeszcze ponad 11 mln zł.
Można już składać wnioski o przyznanie wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Nabór wniosków rozpoczyna się dziś, tj. 3 sierpnia 2020 r. i potrwa do 11 września br.
Na przełomie sierpnia i września tego roku ma zostać przeprowadzony nabór wniosków o pomoc dla tych gospodarstw, które poniosły straty w wyniku pandemii koronawirusa. Kto będzie mógł ubiegać się o to wsparcie?
Z Funduszu Inwestycji Samorządowych ma trafić do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich ponad 2,6 mld złotych – poinformował minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. I dodał: - Tak w praktyce wygląda współpraca i realizacja zobowiązań dotyczących wyrównywania szans rozwojowych dla wszystkich obywateli, a nie tylko dla elit.
Nowy program „AgroEnergia” skierowany jest do rolników indywidualnych, chcących zainwestować między innymi w odnawialne źródła energii. Rolnicy będą mogli otrzymać na ten cel częściowo bezzwrotne wsparcie finansowe.
Na wyższą pomoc mogą liczyć grupy, które decyzję o przyznaniu pomocy otrzymają po 12 czerwca 2019 r. Łącznie wsparcie może wynieść nawet do 500 tys. euro.Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakończył się 31 maja br.