fbpx
30 czerwca upływa termin składnia wniosków o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru.
Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Kto może się o nią ubiegać i jaka jest wysokość wsparcia?
Rząd pomoże pszczelarzom oraz producentom rolnym, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Od 30 października 2020 r. obowiązują zmienione warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020-2022”.
Duża część produkcji żywności w Polsce uzależniona jest pośrednio od owadów zapylających. Z tego powodu pszczelarstwo pełni funkcję bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz zapewnia zrównoważony rozwój naszego rolnictwa i obszarów wiejskich.
Z dniem 1 sierpnia 2020 r. obowiązują  zmienione warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022.
Izby rolnicze wystąpiły do ministra rolnictwa o wprowadzenie przepisów, które umożliwią zaliczenie roślin miododajnych uprawianych w plonie głównym jako obszar kwalifikowany do zazielenienia.
Rok 2019 był czarnym rokiem dla europejskiego sektora pszczelarskiego. Po spadku produkcji miodu w największych krajach produkujących i eksportujących go, położonych na południu i wschodzie UE, nie nastąpił wzrost cen.
W porównaniu z innymi sektorami rolnictwa pszczelarstwo jest niewielkim sektorem, jednak pełni ważną rolę, bo poza dostarczaniem miodu i innych produktów pszczelich, przyczynia się również do zapylania upraw.
Doszczętnie spalona przyczepa, wraz z wyposażeniem, sprzętem do prowadzenia pasieki oraz z ulami – to smutny bilans pożaru, który miał miejsce w Józefowie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Braniewo)