fbpx

Pszczelarstwo - najnowsze informacje - Okiem Rolnika

Do 15 sierpnia 2022 roku został wydłuzony termin naboru na pomoc dla pszczelarzy i organizacji pszczelarskich w ramach działania „Zakup pszczół” oraz „Zakup sprzętu pszczelarskiego”.
Jeszcze do 31 maja 2022 r. indywidualni hodowcy pszczół mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dodatkowe środki na rozwój pasieki.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że jeszcze do 31 maja 2022 r. indywidualni hodowcy pszczół mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich.
O pomoc finansową, do której nabór właśnie się rozpoczął, tak jak w ubiegłym roku, mogą ubiegać się pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję.
O dodatkowe środki finansowe będą się mogli ubiegać pszczelarze od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r.
Osoby zajmujące się pszczelarstwem mogą liczyć w latach 2020-2022 na dotację mające im pomóc w rozwoju pasieki.
30 czerwca upływa termin składnia wniosków o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru.
Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Kto może się o nią ubiegać i jaka jest wysokość wsparcia?
Rząd pomoże pszczelarzom oraz producentom rolnym, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Od 30 października 2020 r. obowiązują zmienione warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020-2022”.