REKLAMA

Zwrot kosztów dezynfekcji i dezynsekcji w Podlaskiem

Redakcja - Zwierzęta
01.10.2016
chat-icon 0

Hodowcy trzody z gospodarstw położonych na części województwa podlaskiego mogą składać wnioski o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych na wydatki związne z m.in. dezynfekcją i desynsekcją.

Agro Brand
REKLAMA

Hodowcy trzody z gospodarstw położonych na części województwa podlaskiego mogą składać wnioski o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych na wydatki związne z m.in. dezynfekcją i desynsekcją.

Wnioski można składać od 17 października do 05 listopada 2016. Warunkiem koniecznym przy wnioskowaniu o pomoc jest fakt utrzymywania świń przynajmniej przez rok w latach 2015-2018.

O pomoc mogą wniskować producenci rolni z powiatów położonych na terenie województwa podlsakiego:

1) sejneńskim w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny,

2) augustowskim w gminach Lipsk i Płaska,

3) białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków, Michałowo i Zabłudów,

4) sokólskim w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo,

5) hajnowskim w gminach Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka

Pomoc udzielana będzie na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

1) faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi ich poniesienie,

2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,

3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

(rzw) rp


na podstawie: MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA