REKLAMA

Żywienie krów w okresie zimowym

Redakcja - Zwierzęta
23.09.2016
chat-icon 0

Prawidłowe przejście z letniego sposobu żywienia na zimowy, zapewnia mikroflorze żwacza zaadaptowanie się do odmiennego składu treści pokarmowej.

fotolia
REKLAMA

Prawidłowe przejście z letniego sposobu żywienia na zimowy, zapewnia mikroflorze żwacza zaadaptowanie się do odmiennego składu treści pokarmowej.

Okres przejściowy związany ze zmianą sezonowego żywienia powinien trwać co najmniej dwa tygodnie. Zazwyczaj przestawienie się zwierząt następuje w sposób naturalny, gdyż malejące ilości pasz zielonych zastępowane są sukcesywnie paszami objętościowymi suchymi i kiszonkami.

Żywienie zimowe bydła przypada na okres od połowy października do maja. W tym czasie, z chwilą wprowadzenia kiszonki z kukurydzy, zwiększa się udział pasz wysokobiałkowych. Istotne jest również zwiększenie zawartości dodatku witaminowego, gdyż w paszach znajdują się jedynie niewielkie ich ilości. Witaminy, głównie A, D, E, K, są bardzo ważne z uwagi na coraz krótsze dni i ograniczony dostęp zwierząt do światła. Dobrym źródłem witaminy A są kiszonki, siano, ziarno kukurydzy.

Wysokowydajnym krowom popularne staje się podawanie tłuszczu jako dodatku energetycznego w okresie przejściowym do żywienia zimowego.

Przy żywieniu zimowym należy dążyć do stosowania możliwie tego samego zestawu dawki paszowej przez jak najdłuższy okres. Uzyskujemy wtedy największą strawność paszy. Najlepiej jest zadawać jednocześnie dwa rodzaje kiszonek: wysokobiałkową, np. sianokiszonkę (15-20 kg), oraz kiszonkę zawierającą cukrowce, np. z kukurydzy (15 kg), siana (3-6 kg). Dla krów bardziej mlecznych dodaje się rośliny okopowe lub wysłodki i pasze treściwe wysokobiałkowe. Rośliny okopowe działają dietetycznie, dostarczają cukrowców, które przyczyniają się do lepszego trawienia wysokobiałkowych pasz treściwych.

Chcąc utrzymać wydajność mleka na wysokim poziomie i zachować dobrą płodność, trzeba zwiększyć dawkę pokarmową. Bardzo ważne w takiej dawce są aminokwasy zawierające siarkę (metionina, cystyna, witaminy A, D, E, K). Bogate w siarkę są nasiona zbóż i roślin motylkowych, makuch rzepakowy, otręby, siano łąkowe i siano z lucerny. Pasze ubogie w białko zawierają również mało siarki.

Dawkę pokarmową należy zbilansować tak, aby pasze objętościowe pokrywały potrzeby pokarmowe wszystkich krów w oborze, a pasza treściwa dodawana była tylko wysokomlecznym krowom. Pasza objętościowa powinna być zadawana przed paszą treściwą. Dawkę paszy treściwej należy podzielić na kilka odpasów.

Spadek produkcji mleka powinien być sygnałem do zmiany dawki paszy. Ważna jest również obserwacja stada, zmiany w zachowaniu zwierząt, niewyjady, nieprawidłowa konsystencja kału, świadczyć mogą także o nieprawidłowych dawkach pasz i wymagają ich zmian.

(rzw) jm
Źródło: ŚODR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA