REKLAMA

Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa


Nowy ład: „Więcej ziemi dla rolników”

fot. MRiRW

Nowy ład: „Więcej ziemi dla rolników”

„Więcej ziemi dla rolników” to centralny system informatyczny katalogujący zasób państwowej ziemi. Jest to pierwsza tego rodzaju inicjatywa podjęta w MRiRW.

Pożyczki dla rolników z KOWR – na jakich warunkach

Pożyczki dla rolników z KOWR – na jakich warunkach


Grunty państwowe w cenie prawie 31 tys. zł za hektar

fot. Paweł Pąk

Grunty państwowe w cenie prawie 31 tys. zł za hektar


Prezydent podpisał ustawę o obrocie ziemią rolną

fot. Agro Flash

Prezydent podpisał ustawę o obrocie ziemią rolnąREKLAMA