Komisja Europejska zmieniła status stref ASF w 39 gminach objętych restrykcjami o najwyższym poziomie uciążliwości na strefy o łagodniejszych restrykcjach.
Zgodnie z nowymi wytycznymi Komisji Europejskiej, właściciele gospodarstw utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF mają obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa biologicznego przed 31 października 2021 r.
 Działanie „Dobrostan zwierząt” będzie kontynuowane w Planie Strategicznym 2023-2027 i rozszerzane o kolejne grupy zwierząt – zadeklarował minister rolnictwa Grzegorz Puda. Wsparcie w ramach programu przewidziane jest dla kur niosek, kurcząt brojlerów, indyków, opasów, koni i kóz.
Właśnie został pobity przykry rekord z 2018 roku dotyczący liczby ognisk afrykańskiego pomoru świń na terytoriom Polski. W ostatnim tygodniu pojawiło się 6 kolejnych zarażeń w stadach świń, osiągając tym samym liczbę 110 ognisk ASF od początku 2021 roku.
Napływają sygnały od producentów świń ze stref ASF o odrzucaniu przez ARiMR wniosków o pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu. Agencja odrzuca wnioski rolników twierdząc, iż znajdują się oni w strefie niebieskiej.
Obecne przepisy dotyczące pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez ze sprzedaży świń są tak skonstruowane, że nie wszyscy rolnicy utrzymujący trzodę mogą skorzystać ze wsparcia. – To krzywdzące i niesprawiedliwe – stwierdza łódzki samorząd rolniczy i apeluje o zmiany.
W dramatycznej akcji gaszenia pożaru w gospodarstwie brało udział 13 zastępów straży. W budynku gospodarczym, który spłonął znajdowały się zwierzęta hodowlane i sprzęt rolniczy. Strażacy nie mieli szans na dotarcie do zwierząt.
Zakłady przetwórcze eksportujące wieprzowinę zaczęły wymagać od rolników ze strefy niebieskiej zaświadczeń o spełnianiu standardów i procedur zwalczania ASF, zgodnych z nowym rozporządzeniem UE. Według polskich przepisów, jest jeszcze czas na dostosowanie się gospodarstw do tych przepisów, a polskie rozporządzenie nie nakłada w ogóle takiego obowiązku na producentów świń z I strefy.
Najnowsze notowania z rynku zbóż, bydła, trzody chlewnej, mleka oraz warzyw i owoców. Sprawdź, jak kształtują się obecnie ceny skupu.
Resort rolnictwa odpowiada: zarówno z państw, na których terenie występuje ASF, jak również z państw UE wolnych od tej jednostki chorobowej. I zapewnia, że ilość mięsa wieprzowego sprowadzonego z państw z ASF stanowi niespełna 30% całości przywożonego z terytorium UE.

RSS Module