fbpx

Trzoda chlewna - hodowla, zdrowie i żywienie - Okiem Rolnika

Po wczorajszym komunikacie o nowym ognisku ASF u świń, dziś Główny Lekarz Weterynarii poinformował o kolejnym przypadku – już 124 w tym roku.
15 grudnia 2021 roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prostestował przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Przed wprowadzeniem aktualnie obowiązującego zakazu Białoruś nie ograniczała zakazu importu jedynie dla województwa Świętokrzyskiego (pasze i dodatki paszowe pochodzenia roślinnego). Informacja została zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej białoruskiej służby weterynaryjnej.
W związku bardzo trudną sytuacją hodowców trzody chlewnej oraz ograniczeniami na rynku wieprzowiny i panującą od prawie dwóch pandemią koronawirusa, rząd przygotował pomoc finansową dla tej grupy rolników, która zajmuje się hodowlą świń.
22 listopada 2021 roku podczas otwartego spotkania z rolnikami w Pułtusku wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, przedstawił najpilniejsze zadania do rozwiązania w rolnictwie. W spotkaniu zebrało się około 150 rolników. Henryk Kowalczyk omówił bieżącą sytuację na rynku oraz zaprezentował działania resortu rolnictwa. Jako pierwszy został poruszony temat trudnej sytuacji na na rynku trzody chlewnej.
Plan bezpieczeństwa biologicznego muszą, w ramach obowiązujących zasad bioasekuracji, sporządzić rolnicy posiadający gospodarstwa położone na obszarach objętych ograniczeniami II i III z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, chcący przemieszczać zwierzęta poza strefy ASF.
Wnioski o wsparcie na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej można składać jeszcze tylko do 26 listopada 2021 roku. Wnioski wraz z dokumentami są przyjmowane przez oddziały regionalne ARiMR. Dotychczas do Agencji wpłynęło blisko 100 wniosków na kwotę ponad 4,66 mln zł. Wszystkie złożyli rolnicy, którzy chcą chronić swoje gospodarstwa przed ASF.
Koncentracja produkcji postępuje wbrew założeniom Zielonego Ładu. Główny Urząd Statystyczny informował we wrześniu, że według wstępnych danych z czerwca 2021roku pogłowie świń liczyło ponad 11 milionów sztuk.
Komisja Europejska zmieniła status stref ASF w 39 gminach objętych restrykcjami o najwyższym poziomie uciążliwości na strefy o łagodniejszych restrykcjach.
Zgodnie z nowymi wytycznymi Komisji Europejskiej, właściciele gospodarstw utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF mają obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa biologicznego przed 31 października 2021 r.