REKLAMA

plonowanie

Kukurydza – obsada a plonowanie

fot. Paweł Pąk

Kukurydza – obsada a plonowanie

Wysokość i jakość uzyskiwanych plonów zależy zarówno od warunków glebowo-klimatycznych, w których prowadzona jest produkcja rolna, jak i wszelkich działań podejmowanych przez ro...

Gruzełkowata struktura gleby podstawą dobrego plonowania

fot.

Gruzełkowata struktura gleby podstawą dobrego plonowania


Generowanie jakości owoców

fot. Tomasz Kodłubański

Generowanie jakości owoców


Co przyniesie rok 2018 – raport Komisji Europejskiej

fot. Paweł Pąk

Co przyniesie rok 2018 – raport Komisji EuropejskiejREKLAMAREKLAMA