REKLAMA

Krajowa Grupa Spożywcza ma wzmocnić bezpieczeństwo żywnościowe kraju

Wicepremier Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk i wicepremier Jacek Sasin

Skrócenie drogi od pola do stołu, dzięki eliminacji zbyt dużej liczby pośredników oraz możliwość przeciwdziałanie zmowom cenowym na rynkach – to kilka z podstawowych założeń powstającej Krajowej Grupy Spożywczej, której kolejne etapy budowy zostały przedstawione przez wicepremiera Jacka Sasina oraz wicepremiera ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka.

fot. MRiRW
Redakcja - Prawo i Finanse 30.03.2022 chat-icon0

REKLAMA
Wicepremier Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk i wicepremier Jacek Sasin[/caption]

Skrócenie drogi od pola do stołu, dzięki eliminacji zbyt dużej liczby pośredników oraz możliwość przeciwdziałanie zmowom cenowym na rynkach – to kilka z podstawowych założeń powstającej Krajowej Grupy Spożywczej, której kolejne etapy budowy zostały przedstawione przez wicepremiera Jacka Sasina oraz wicepremiera ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka.

– To jest kolejny etap, który finalizuje prace związane z budową Krajowej Grupy Spożywczej – powiedział Henryk Kowalczyk, a Jacek Sasin dodał, że podpisana umowa dotyczy przekazania nadzoru właścicielskiego 7 spółek z KOWR do Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Bezpieczeństwo żywnościowe

Obydwaj wicepremierzy bardzo mocno akcentowali kwestie bezpieczeństwa żywnościowego.

– Wojna w Ukrainie ponownie uświadomiła wszystkim, jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe i chcemy, aby Krajowa Grupa Spożywcza to bezpieczeństwo jeszcze bardziej wzmocniła poprzez przetwórstwo, a następnie handel – stwierdził szef resortu rolnictwa.

– Bolączką polskiego rolnictwa jest fakt, że przetwórstwo nie jest w polskich rękach, poza oczywiście mleczarstwem – podkreślił wicepremier Kowalczyk.

– Silny podmiot na rynku nie pozwoli na oferowanie rolnikom np. 9 groszy za jabłka przemysłowe, jak to miało miejsce w przeszłości – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Jak poinformował wicepremier Jacek Sasin, w ciągu najbliższych siedmiu dni z Ministerstwa Aktywów Państwowych przekazany zostanie do Rady Ministrów projekt stosownej uchwały, która zakończy proces formalnego przekazania spółek do MAP.

Skarb Państwa, w imieniu którego działa Minister Aktywów Państwowych, prowadzi proces konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej w celu stworzenia holdingu spożywczego na bazie zasobów Skarbu Państwa.

Spółki wytypowane do uczestnictwa

Podpisane dziś porozumienie dotyczyło przekazania przez KOWR Ministrowi Aktywów Państwowych wykonywania praw z udziałów w spółkach, wytypowanych do uczestnictwa w holdingu, w których KOWR wykonuje uprawnienia właścicielskie. Są to:
„DANKO" Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Choryni;
Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach;
Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o. z siedzibą w Straszkowie;
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie;
Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach;
Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o. z siedzibą w Kietrzu.

Zmiana przepisów

*6 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Ustawa ta wprowadziła przepisy umożliwiające przekazanie Ministrowi Aktywów Państwowych przez KOWR (za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi) praw z udziałów w ww. spółkach nadzorowanych przez KOWR, z których to prawa wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Spółki te zostały wykreślone z wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, które weszło w życie 12 stycznia 2022 r.

Zmiana tych przepisów umożliwiła zatem realizację kolejnego etapu procesu tworzenia holdingu, tj. pozwoliła na podpisanie 29 marca 2022 r. pomiędzy Ministrem Aktywów Państwowych a Dyrektorem Generalnym KOWR porozumienia w sprawie przekazania przez KOWR Ministrowi Aktywów Państwowych wykonywania praw z udziałów we wspomnianych spółkach.

Należy dodać, że dotychczas, w toku prac nad utworzeniem holdingu, KOWR przekazał Ministrowi Aktywów Państwowych wykonywanie praw z udziałów w spółce Elewarr sp. z o.o. wraz z Zamojskimi Zakładami Zbożowymi sp. z o.o.

(rpf) kp / Źródło: MRiRW


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA