REKLAMA

Kolejne szkoły rolnicze pod skrzydłami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Redakcja - Prawo i Finanse
03.01.2022
chat-icon 0

Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie oraz Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach dołączyły z początkiem 2022 roku do innych 59 szkół będących pod nadzorem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Łącznie sieć szkół resortowych liczy teraz 61 placówek.

REKLAMA

Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie oraz Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach dołączyły z początkiem 2022 roku do innych 59 szkół będących pod nadzorem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Łącznie sieć szkół resortowych liczy teraz 61 placówek.

MRiRW zakłada, że zmiana podległości i prowadzenie szkół przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększa ich szansę na dalsze funkcjonowanie w regionie, a także daje możliwość unowocześniania i rozwoju.

Przed szkołami rolmniczymi stawiane są na każdym kroku nowe wyzwania, związane przede wszystkim z bardzo dynamicznym i nieustahącym rozwojem techniki i technologii stosowanych w rolnictwie, bezpieczeństwa żywności, zmieniające się wciąż potrzeby konsumentów, wzrost jakości życia na wsi oraz konieczność efektywnego wykorzystania istniejących zasobów rolnictwa.

Rosną również potrzeby edukacyjne uczniów, którzy oczekują od szkoły rolniczej wysokiej jakości kształcenia i poradnictwa zawodowego. W tym względzie przejmowane szkoły będą miały za zadanie unowocześnić obszary swojego dotychczasowego funkcjonowania, zarówno pod kątem samej organizacji dydaktyki, właściwego przygotowania kadry pedagogicznej, jak również aktywnego włączenia uczniów i ich rodziców, a także przedstawicieli środowiska lokalnego, w tym pracodawców, w tworzenie nowego wizerunku szkoły.

MRiRW zapewnia, że działania wobec przejmowanych szkół będą ukierunkowane na modyfikację kształcenia i wprowadzanie zawodów adekwatnych wobec potrzeb rynku pracy oraz unowocześnianie szkolnej bazy dydaktycznej z uwzględnieniem agrotroniki, rolnictwa precyzyjnego oraz nowoczesnych technologii produkcji i przetwórstwa.

W założeniach przedstawionych przez ministerstwo rolnictwa, szkoły prowadzone przez resort maja się stać ważnymi centrami edukacji rolniczej na terenie powiatu i nie tylko. Resort rolnictwa zapewnia, że dba, aby szkoły ministerialne obok roli edukacyjnej, spełniały ważną funkcję środowiskową i społeczną. By mogły stawać się miejscem dla różnego rodzaju inicjatyw kulturalno-oświatowych oraz wydarzeń o charakterze patriotycznym, w których uczestniczy społeczność lokalna.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia, że zabiega o rozwijanie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczości, aktywności patriotycznej i społecznej, a także wzbudzanie zainteresowania tradycjami, zwyczajami i kulturą wsi polskiej.

- Oczekujemy, że podobną rolę w swoim środowisku wypełnią nowo przejęte szkoły rolnicze w Bożkowie oraz w Sędziejowicach – informuje w komunikacie prasowym MRiRW.

(rpf) pp / Źródło: MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA