REKLAMA

Projekt ustawy zmieniającej funkcjonowanie ARiMR przyjęty przez Radę Ministrów

Redakcja - Prawo i Finanse
28.12.2021
chat-icon 0

Projekt wprowadzający przepisy usprawniające funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) został przedłożony przez Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

fot. MRiRW
REKLAMA

Projekt wprowadzający przepisy usprawniające funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) został przedłożony przez Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

Główne założenia zmian w ustawie o ARiMR to rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy czy skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych w Agencji.

Ma powstać również spółka, mająca obsługiwać ARiMR w zakresie rozwiązań informatycznych (IT), pozwoli to na uniezależnienie agencji się w tym obszarze od podmiotów zewnętrznych.

Najważniejsze rozwiązania wprowadzone w ustawie

Wprowadzono rozwiązania ułatwiające zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Skrócony został proces uzupełnienia niedoborów kadrowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Powstanie wyspecjalizowany podmiot, który będzie obsługiwał Agencję w zakresie IT. Będzie się on zajmował nie tylko rozwojem i utrzymaniem systemów zbudowanych dotychczas przez ARiMR, ale także stopniowo sam wytwarzał niezbędne oprogramowanie na potrzeby Agencji oraz przejmował rozwój i utrzymanie systemów zbudowanych przez dostawców zewnętrznych.

Uregulowany ma zostać tryb umarzania wierzytelności z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (FRiOR), tj. umorzenia wierzytelności z FRiOR na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego. Aby skorzystać z rozwiązania, osoba ta musi mieć ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy  na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie posiadać innej nieruchomości niż ta, w której zamieszkuje.

Kolejnym rozwiązaniem jest zmiana w zakresie możliwości umorzenia wierzytelności z FRiOR, na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego, jeżeli wyłączną wierzytelnością jest zobowiązanie dotyczące odsetek. Jednocześnie wskazano, że proponowane wsparcie, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność rolniczą, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i może zostać udzielone tylko raz.

Wprowadzone zostaną przepisy umożliwiające umarzanie należności z programu przedakcesyjnego SAPARD.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać w innym terminie.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA