O przeciwdziałaniu skutkom suszy w Zielonej Górze fot. KOWR

O przeciwdziałaniu skutkom suszy w Zielonej Górze

Napisał  Wrz 25, 2020

Województwo lubuskie jest doświadczane suszą od 2018 roku. W tym roku najdotkliwiej odczuły ją gospodarstwa w południowej części regionu, gdzie rolnicy odnotowali znaczne straty głównie w uprawie kukurydzy na kiszonkę i ziarno, buraka, ziemniaka oraz w zbożach jarych.

W latach 2018-2019 klęską w różnym stopniu zostały dotknięte uprawy we wszystkich gminach województwa lubuskiego. W 2020 r. System Monitoringu Suszy Rolniczej również wskazuje na wystąpienie suszy na terenie lubuskiego, chociaż w mniejszym zakresie – z powodu suszy ucierpiały głównie uprawy w południowych częściach tego rejonu.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z lubuskim oddziałem regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowali 23 września br. w Zielonej Górze seminarium na temat przeciwdziałania skutkom suszy. Przedstawiciele administracji i organizacji rolniczych dyskutowali o podejmowaniu działań i inwestycji mających na celu ograniczenie skutków klęski.

- Chcielibyśmy wspierać polskich rolników w przeciwdziałaniu skutkom niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Skorelowane działania w tym obszarze pozwolą na ograniczenia strat w produkcji rolnej wywołanych klęskami żywiołowymi. KOWR opracowuje narzędzia Susza 2020, które określą warunki wzrostu i rozwoju roślin w sezonie wegetacyjnym i poziom ewentualnej redukcji plonu - podkreśliła zastępca dyrektora generalnego KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola.

Zastępca dyrektora generalnego KOWR Wojciech Kędzia przedstawił funkcjonalności docelowego Systemu Monitorowania Upraw Rolnych. Jego walorem ma być szacowanie wielkości plonu na działkach rolnych wraz z określeniem przyczyn jego obniżenia (wymarznięcia, wymoknięcia czy wskutek suszy).

(rpf) jp / Źródło: KOWR

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia