13,2°C

reklama
reklama

Copa-Cogeca: Ceny nawozów są tak wysokie przez cło antydumpingowe dla mocznika-saletry

Napisał  Wrz 11, 2021

Rolnicy wydają ponad 210 mln euro rocznie na podatek, który trafia do kieszeni unijnych producentów nawozów – uważa Copa-Cogeca i apeluje do Komisji Europejskiej o jego zniesienie. KE rozważa taką możliwość.

Ceny nawozów, zwłaszcza roztworu saletrzano-mocznikowego stale wzrastają we wszystkich krajach UE. Sytuacja ta ma związek między innymi z rosnącym światowym popytem na gaz i cenami za transport morski, a także niewystarczającą konkurencją na wewnętrznym rynku UE.

Copa-Cogeca jest zdania, że najważniejszą przyczyną zbyt małej konkurencji na jednolitym rynku jest wdrożenie przez Komisję Europejską w 2019 roku cła antydumpingowego na roztwór mocznika-saletry (UAN) pochodzący z krajów będących głównymi producentami.

To rozwiązanie zostało wprowadzone w 2019 roku w wyniku skargi przedstawicieli unijnego przemysłu nawozowego, której podstawy są dziś bezzasadne – uważa Copa-Cogeca i uzasadnia, że ceny roztworu saletrzano-mocznikowego podwoiły się od 2017-18 r., czyli okresu odniesienia stanowiącego podstawę podjęcia decyzji o nałożeniu cła antydumpingowego.

Doprowadziło to do sytuacji, w której rolnicy wydają każdego roku ponad 210 milionów euro na podatek, który trafia do kieszeni unijnych producentów nawozów. Ta zbędna przeszkoda dla importu doprowadziła do małej konkurencji i braków towarowych, co daje pole dostawcom do spekulacji na niespotykaną skalę. Obecnie mamy do czynienia nie tylko z galopującymi cenami, ale i z brakami produktu, który byłby dostępny na rynku.

Copa-Cogeca już w kwietniu 2021 roku złożyła wniosek o zawieszenie tego środka, jednak Komisja w dalszym ciągu analizuje tę prośbę.

W komunikacie prasowym Copa-Cogeca czytamy: „Patrząc na sytuację z poziomu gospodarstw, Unia Europejska została mocno dotknięta tym antydumpingowym rozwiązaniem, ponieważ nawozy stanowią znaczną część kosztów produkcji, które ponoszą europejscy rolnicy oraz 40% kosztów ponoszonych przez producentów ziarna.

W przypadku użytkowników, same UAN stanowią 26% kosztów operacyjnych w Europie. Utrzymanie tego środka antydumpingowego uniemożliwia funkcjonowanie sprawiedliwego i przejrzystego rynku, na którym UAN mógłby wesprzeć mierzenie się z wyzwaniami w zakresie zrównoważoności. Rzeczywiście, UAN także dobrze dopasowuje się do narzędzi i technologii precyzyjnego rolnictwa, pozwalając na lepszą wydajność”.

Wobec pogarszającej się sytuacji na rynku nawozów UAN, Copa-Cogeca zwróciła się do Komisji o „porzucenie środków antydumpingowych”. Copa-Cogeca nie sprzeciwia się środkom antydumpingowym pod warunkiem, że są one uzasadnione i odpowiednio stosowane. A tak nie jest w przypadku UAN.

W obliczu bardzo niepokojącej sytuacji, rolnicy-członkowie Copa-Cogeca rozpoczęli w mediach społecznościowych akcję #DumpTheAntidumping (porzuć środki antydumpingowe), której celem jest skłonienie Komisji Europejskiej do tego, aby ponownie wszczęła dochodzenie. Jak uważa Copa-Cogeca, jest to jedyne rozwiązanie pozwalające zakończyć stosowanie tego antydumpingowego środka. Świadectwa są osobiste, a ich celem jest wyjaśnienie znaczenia tej złożonej kwestii o kluczowym znaczeniu dla równowagi ekonomicznej wielu gospodarstw na terenie całej UE.

(rpf) jp / Źródło: komunikat Copa-Cogeca

Udostępnij:

Skomentuj