fbpx

KRUS: Wysokość składek w pierwszym kwartale 2023 roku

Napisał  Gru 09, 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, która będzie obowiązywać w I kwartale 2023 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr 9 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 listopada 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r. (M.P. z 2022 r., poz. 1180).

W pierwszym kwartale wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego ubezpieczeniu przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika wynosi 60,00 zł miesięcznie.

Należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie w sytuacji kiedy rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym.

KRUS informuje też, że we wrześniu br. wysokość emerytury podstawowej wyniosła 1084,58 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2023 r. wynosi 108,00 zł. 

KRUS informuje też, że dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:
- 12% emerytury podstawowej, tj. 130,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
- 24% emerytury podstawowej, tj. 260,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
- 36% emerytury podstawowej, tj. 390,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
- 48% emerytury podstawowej, tj. 521,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Z powyższych informacji dotyczących składek, wynika, że w pierwszym kwartale 2023 roku kwoty zostały pozostawione na tym samym poziomie wobec IV kwartału 2022 roku.

Przypominamy, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2023 r, upływa z dniem 31 stycznia 2023 r. Z kolei termin płatności za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa 15 dnia następnego miesiąca.

(rpf) pp / Źródło: KRUS

Udostępnij: