REKLAMA

MRiRW: Nie będzie niższych opłat dla rzeźni rolniczych

Redakcja - Prawo i Finanse
26.05.2021
Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

W świetle obowiązujących przepisów nie ma możliwości obniżenia opłat pobieranych przez Inspekcję Weterynaryjną w rzeźniach rolniczych – informuje resort rolnictwa. Natomiast planowane jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego rozwiązań, które taką możliwość będą przewidywały.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

W świetle obowiązujących przepisów nie ma możliwości obniżenia opłat pobieranych przez Inspekcję Weterynaryjną w rzeźniach rolniczych – informuje resort rolnictwa. Natomiast planowane jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego rozwiązań, które taką możliwość będą przewidywały.

O obniżenie opłat pobieranych przez Inspekcję Weterynaryjną w rzeźniach rolniczych wnioskowały izby rolnicze.

W odpowiedzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w chwili obecnej nie ma takiej możliwości: „W odniesieniu do kwestii wymogów prawa żywnościowego mających zastosowanie do rzeźni o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw, tzw. „rzeźni rolniczych”, należy podkreślić, że wymagania weterynaryjne wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw (Dz. U. z 2020 r. poz. 56) stanowią krajowe środki dostosowujące do przepisów unijnych wyłącznie w zakresie konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia pomieszczeń rzeźni.

Tym samym środki te, to specjalne, mniej rygorystyczne, w porównaniu do wymogów unijnych uregulowania prawne dotyczące struktury zakładu dla ww. rzeźni. W tego typu zakładach mogą być spełnione wymogi dotyczące struktury zakładu określone w przepisach unijnych, albo alternatywne wymogi wskazane w ww. rozporządzeniu.

Polska, tak jak niektóre inne państwa członkowskie UE, np. Bułgaria, skorzystała z możliwości


wdrożenia ww. środków dostosowujących określonych w przepisach unijnych.


W pozostałym zakresie, tj. nieuregulowanym w ww. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do rzeźni rolniczych mają zastosowanie takie same wymagania prawa żywnościowego jak dla innych rzeźni.

Dotyczy to np. badania przedubojowego zwierząt, badania poubojowego mięsa, w tym badania na włośnie, badań mikrobiologicznych mięsa, stosowania systemu HACCP (z możliwością zastosowania zasady elastyczności, przewidzianej w przepisach unijnych), prowadzenia dokumentacji, czy też zachowania łańcucha chłodniczego.

Przy czym, należy podkreślić, że podmioty prowadzące tego typu zakłady mogą wprowadzać mięso na rynek Unii Europejskiej tak jak podmioty prowadzące inne rzeźnie, w których ubija się zwierzęta na większą skalę, a ponadto mogą korzystać z innych odstępstw przewidzianych dla rzeźni w przepisach unijnych i krajowych. Przykładem takich odstępstw są derogacje dotyczące badań mikrobiologicznych mięsa, określone w obowiązujących przepisach.

Podmiot prowadzący rzeźnię jest zobowiązany m. in. do prowadzenia badań w zakresie kryteriów mikrobiologicznych bezpieczeństwa żywności i higieny procesu. W przypadku rzeźni o małej zdolności produkcyjnej częstotliwość pobierania próbek do badań mikrobiologicznych może zostać zmniejszona za zgodą właściwego organu (powiatowego lekarza weterynarii), natomiast zmniejszenie liczby pobieranych próbek jest możliwe, o ile podmiot prowadzący taką rzeźnię jest w stanie wykazać na podstawie dokumentacji historycznej, że stosuje skuteczne procedury oparte na zasadach HACCP”.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA