fbpx

Pomoc dla pszczelarzy - trwa nabór na dofinansowanie przezimowanych rodzin pszczelich

Napisał  Kwi 19, 2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że jeszcze do 31 maja 2022 r. indywidualni hodowcy pszczół mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich.

Kwota przyznanej pomocy jest uzależniona od liczby rodzin pszczelich, którym udało się przetrwać zimę i wynosi 20 zł na jedną taką rodzinę. Budżet tegorocznego programu wynosi 35,5 mln zł.

W 2021 roku uruchomiono do przezimowanych rodzin pszczelich, a skorzystało z niego ponad 23 tys. pszczelarzy, którzy otrzymali blisko 20 mln zł. W 2022 roku nabór rozpoczął się 1 kwietnia. Od tego momentu do Agencji wpłynęło ponad 3,5 tys. wniosków na kwotę ok. 3,2 mln zł.

Wniosek o dodatkowe środki należy złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobiście lub przez pełnomocnika. Można go także wysłać listem poleconym lub nadać przez skrzynkę ePUAP.

Do formularza wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o liczbie posiadanych pni pszczelich, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a w przypadku jego braku – wypełniony i podpisany wniosek o taki wpis. Ponieważ wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, do wniosku należy dołączyć także informację o otrzymanych środkach z tego tytułu.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj