fbpx

Jak zyskać 500 tys. zł na rozwój usług rolniczych i nie tylko

Napisał  Cze 29, 2022

Agencja Restruktyryzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 7 lipca 2022 roku rozocznie przyjmowanie wniosków o wsparcie na rozwój usług rolniczych w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” finansowanego z PROW 2014-2020. W tym naborze zakres usług objętych wsparciem został rozszerzony.

Dla kogo wsparcie?

Z tego rodzaju pomocy, tak jak w poprzednich latach, będzie mogła skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Warto jednak podkreślić, że w rozpoczynającym się wkrótce naborze wachlarz działalności objętych wsparciem rozszerzony został o usługi leśne, a także o te związane z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych.

Rozszerzony zakres pomocy

Działalność prowadzona przez beneficneta może być związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji (np. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych) lub wykorzystania technologii cyfrowych (np. działalność związana z oprogramowaniem). W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez okres co najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jaka jest maksymalna kwota wsparcia?

500 tys. zł na jednego beneficjenta – to maksymalna kwota jaką można zyskać. Refundacji będzie podlegać standardowo maksymalnie 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji. Natomiast w przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych będzie to 65 proc.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Nabór potrwa do 19 sierpnia, wnioski będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Dokumenty będzie można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Rzuć na to okiem!