fbpx
Umowa zlecenie a ubezpieczenie w KRUS fot. Adobe Stock

Umowa zlecenie a ubezpieczenie w KRUS

Napisał  Sie 28, 2022

KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, powstała w latach 90. i stanowi alternatywę dla ZUS-u, któremu podlega większość obywateli. Podobnie jak bardziej popularny odpowiednik koordynuje przyjmowanie składek oraz wypłacanie świadczeń, takich jak zasiłek opiekuńczy czy emerytura, a ponadto zapewnia rehabilitację rolnikom, którzy są czasowo niezdolni do pracy.

Wiele osób zastanawia się natomiast, czy będąc rolnikiem ubezpieczonym w KRUS, mogą podjąć dodatkowe zatrudnienie. Najczęstszym pytaniem jest to, jak się mają do siebie ubezpieczenie w KRUS a umowa zlecenie.

Ubezpieczenie KRUS a umowa zlecenie. Dlaczego KRUS jest tak korzystną opcją?

Według prawa rolnik nie może podlegać jednocześnie ubezpieczeniu w ZUS-ie i KRUS. Można jednak zauważyć, że znacznie częściej rolnicy decydują się na tę drugą opcję. Przede wszystkim stoi za tym fakt, że składki są niższe – i to sporo, bo o około 1000 złotych. Choć nierozerwalnie wiąże się to z obniżeniem wysokości świadczeń chorobowych i emerytalnych, KRUS cieszy się niezmiennie od lat ogromną popularnością.

Aby podlegać ubezpieczeniu w KRUS, trzeba jednak spełniać określone warunki. Przede wszystkim nie wolno posiadać żadnego innego tytułu do ubezpieczeń, a także przekraczać limitu dochodu, który jest corocznie ustalany i obwieszczany przez Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej o nazwie “Monitor Polski”. Limit ten dotyczy przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i w roku 2022 został ustalony na poziomie 3723 złotych.

Co więcej, ustawa KRUS dokładnie określa, kto może zostać uznany za rolnika, a więc objęty ubezpieczeniem. Musi to być osoba pełnoletnia, która mieszka na terenie Polski i prowadzi na nim na własny rachunek działalność rolniczą w ramach posiadanego przez siebie gospodarstwa rolnego. Ubezpieczeniem w KRUS można objąć również domownika rolnika, przy czym jest to osoba, która ukończyła 16 rok życia, wraz z rolnikiem pozostaje we wspólnym gospodarstwie rolnym lub zamieszkuje na jego obszarze, a ponadto wykonuje pracę, nie posiadając zawartej z rolnikiem umowy o pracę.

Czy rolnik może podjąć dodatkowe zatrudnienie? Umowa zlecenie a KRUS

Rolnik, który jest ubezpieczony w KRUS, może podjąć dodatkowe zatrudnienie, jednak nie na umowę o pracę. W takim przypadku traci on uprawnienia wynikające z ubezpieczenia, a w konsekwencji podlega ubezpieczeniu w ZUS-ie. Ubezpieczenie w KRUS a umowa zlecenie to na szczęście zupełnie inna sprawa. Rolnik z powodzeniem może zatrudnić się w oparciu o ten rodzaj umowy, nie tracąc prawa do ubezpieczenia w KRUS. Istnieje jednak jeszcze jeden warunek, który musi spełnić taka osoba, a mianowicie dochody nie mogą przekraczać ustalonego limitu, plasującego się na poziomie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Co ważne, w przypadku niespełnienia któregokolwiek z tych warunków skutkuje automatyczną utratą prawa do ubezpieczenia w KRUS.

Ubezpieczenie KRUS a umowa zlecenie wzajemnie się nie wykluczają, co jest świetną wiadomością dla rolników, którzy chcą nieco podreperować budżet. W przypadku podjęcia pracy należy zgłosić ten fakt do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest to ważne z tego względu, że taka sytuacja może mieć wpływ na świadczenia ubezpieczenia zdrowotnego, w tym do posiadania praw do korzystania z nich.

Składki KRUS a umowa zlecenie – czy umowa o dzieło to podobna sytuacja?

Jak już wiemy, składki KRUS a umowa zlecenie jak najbardziej idą ze sobą w parze. Nie jest to jednak jedyna dopuszczalna forma zatrudnienia dla ubezpieczonego w tej instytucji. Doskonałą alternatywę stanowi umowa o dzieło, uważana powszechnie za najbardziej korzystną w takiej sytuacji pod kątem wysokości wynagrodzenia możliwego do osiągnięcia. W jej przypadku bowiem nie obowiązują limity określone dla umowy zlecenia, a więc rolnik zatrudniony na umowie o dzieło z powodzeniem może zarabiać miesięcznie więcej niż najniższa krajowa. Choć pod względem wynagrodzenia jest to zdecydowanie najbardziej korzystna opcja, sama umowa o dzieło budzi zastrzeżenia. Jako że jest to umowa cywilno-prawna, pracownika nie obejmują przepisy zawarte w Kodeksie Pracy, a więc nie ma zagwarantowanego urlopu ani świadczeń w przypadku choroby czy odszkodowania w sytuacji wypadku przy pracy.

Umowa zlecenie a KRUS. Jak się to ma do emerytury?

Według przepisów prawo do pobierania świadczeń emerytalnych z KRUS zyskuje rolnik, który ukończył 60 lat, jeśli jest kobietą, a 65 lat, jeżeli jest mężczyzną. Co więcej, okres płacenia składek nie może wynosić mniej niż 25 lat. Należy pamiętać, że okres ten jest liczony od 1 stycznia 1991 roku, jednak można doliczyć do niego lata przepracowane w gospodarstwie rolnym przed 1 stycznia 1983 roku, jeśli osoba wykonująca wówczas pracę miała więcej niż 16 lat. W 2022 roku najniższa emerytura w KRUS wynosi 1084 złote, a więc niewiele mniej niż świadczenie podstawowe wypłacane przez ZUS (1338 złotych). Co ważne, możliwe jest otrzymywanie emerytury z obu instytucji w przypadku, gdy w ciągu życia pracowało się nie tylko jako rolnik.

(rpf) 

Udostępnij: