fbpx
Sprzedawali jaja z chowu klatkowego jako „wiejskie” fot. Adobe Stock

Sprzedawali jaja z chowu klatkowego jako „wiejskie”

Napisał  Wrz 02, 2022

Kontrolę znakowania jaj sprzedawanych przez 93 podmioty detaliczne przeprowadziła Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Spośród sprawdzonych 143 partii jaj zakwestionowano 18, czyli 12,6% objętych kontrolą, a stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły między innymi użycia określenia „wiejskie” dla jaj z chowu klatkowego.

Pozostałe niezgodności dotyczyły braku informacji o klasie wagowej lub nieprawidłowego oznaczenia, w tym np. podania dwóch klas wagowych zamiast jednej właściwej.

Kontrolujący wykryli również między innymi brak daty minimalnej trwałości (niewłaściwy format, nieczytelny zapis, nieprawidłowe informacje dotyczące jej wskazania na opakowaniu), brak kodu producenta lub nieczytelny kod.

IJHAR-S w niektórych partiach wykrył też braki dotyczące znakowania, numeru zakładu pakowania, objaśnienia znaczenia kodu producenta, klasy jakości, czy też stosowanie szaty graficznej opakowania sugerującej inny chów niż klatkowy.

Jeszcze przed kilkunastoma laty niewielu zastanawiało się czy kupowane w sklepie jaja zostały zniesione przez kurę bytującą w takim czy innym standardzie. Obecnie to się zmieniło, zewsząd dochodzą sygnały o akcjach uświadamiających konsumenta o tym w jakich warunkach jest prowadzony chów kur. Zostały wprowadzone oznaczenia, które informują konsumenta o pochodzeniu jaja, dowiadujemy się tego z cyfry naniesiona na pieczątce widniejącej na jajku.

Oznaczenia pochodzenia jaj:

„0” – to najwyższa klasa jaj, bowiem pochodzą z chowu ekologicznego, kury karmione są karmą z upraw ekologicznych, zwierzętom nie podaje się antybiotyków i leków, a hodowla musi się odbywać w tradycyjnym gospodarstwie są hodowane w tradycyjnym gospodarstwie,
„1” – jedynka oznacza jaja z wolnego wybiegu, podobnie jak w gospodarstwach ekologicznych kury mogą poruszać się swobodnie po terenie, z tą różnicą, że nie bada się pochodzenia ich karmy,
„2” – dwójka oznacza jaja pochodzące z chowu ściółkowego, gdzie kury przebywają w specjalnych kurnikach gdzie mogą się przemieszczać się poruszać, jednak nie wychodzą na zewnątrz, karmione są specjalnymi karmami,
„3” – trójka to zazwyczaj jaja najtańsze z tzw. chowu klatkowego, gdzie kury całe swoje życie spędzają w klatce, nie mogą ich opuszczać, również karmi się je specjalnymi karmami.

  • Poza tym na opakowaniu jaj musi być też podana czytelna informacja o ich wielkości i wadze:
    S – jaja małe, ważące poniżej 53 gram,
    M – jaja o średniej wadze wynoszącej od 53 do 63 gram,
    L – jaja duże, ważące od 63 do 73 gram,
    XL – bardzo duże jaja, czyli te największe, które ważą powyżej 73 gram.
  • (rpf) pp / Źródło: IJHAR-S
Udostępnij: