REKLAMA

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w trzecim kwartale 2018

Redakcja - Prawo i Finanse
26.06.2018
Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zdnia 04.06.2018 r., dotyczące wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2018r opublikowano w Monitorze Polskim z 14.06.2018r.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 04.06.2018 r., dotyczące wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2018r opublikowano w Monitorze Polskim z 14.06.2018r.

Składka za rolnika, małżonka i domownika pozostaje nie zmieniona i nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie. Na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł. za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem.

Za pomocnika rolnika składka będzie wynosić 42 zł miesięcznie. W sytuacji gdy okres ubezpieczenia pomocnika, z którym zawarto umowę o pomoc przy zbiorach jest krótszy niż miesiąc, wysokość należnej składki rolnik oblicza proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosić będzie 91,00 zł. Jest to 10 proc. obowiązującej w czerwcu 2018 r. emerytury podstawowej (912,86 zł),

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kw. 2018 r. dla rolników, prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych nadal stanowić będzie:

- 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 110,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych

- 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 219,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych

- 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 329,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych

- 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 438,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Termin regulacji należnych składek za rolników, małżonków i domowników za III kwartał upływa z dniem 31 lipca, za pomocników rolnika – z 15 dniem następnego miesiąca.

(rpf) Anna Kamińska / na podstawie informacji KRUS 

Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA