Kukurydza - produkcja i uprawa - Okiem Rolnika
Kilka dni temu odwiedziliśmy gospodarstwo rodziny Juskowiaków podczas pracy na polu w Dakowach Mokrych.
14 października firma KWS Polska prezentowała na polu doświadczalnym nowe odmiany kukurydzy przeznaczone do uprawy na ziarno i kiszonkę. Na ponad 30 poletkach mogliśmy obejrzeć wspólnie z zaproszonymi plantatorami kukurydzy najnowszą genetykę tej rośliny.
Po dwóch suchych sezonach, w tym roku opadów deszczu jest pod dostatkiem. Kukurydza rośnie bujnie i zapowiadają się wysokie plony zielonki i ziarna. Zadaniem plantatora jest m.in. taki wybór terminu zbioru na kiszonkę lub ziarno, aby zebrać maksymalny plon o wysokiej jakości.
Ziarno kukurydzy ze względu na swą wysoką wartość energetyczną oraz strawność od lat z powodzeniem wykorzystywane jest w żywieniu wszystkich grup świń. Pamiętajmy jednak o odpowiednich proporcjach.
Odwiedziliśmy rodzinne gospodarstwo rolne Jakuba Winklera w małej miejscowości Kamionki, położonej w gminie Kleczew (powiat koniński). Zastaliśmy żniwa kukurydziane w pełni.
Kiszonka z kukurydzy stanowi wartościowe, wysokoenergetyczne źródło pożywienia dla krów mlecznych. Jednak pod warunkiem, że jest prawidłowo zebrana i zakiszona. W przeciwnym razie uzyskana kiszonka jest złej jakości, a to naraża krowy na szereg chorób, między innymi ketozę.
W tym roku wyjątkowo wcześnie, bo już na początku lipca, pojawiły się chrząszcze stonki kukurydzianej. Od tego czasu liczebność szkodnika systematycznie przyrasta. 
W ostatnich latach w Polsce sukcesywnie wzrasta produkcja ziarna kukurydzy. Stanowi ono bardzo dobrą paszę dla trzody chlewnej, która chętnie zjadana jest przez wszystkie grupy wiekowe świń. Ziarno kukurydzy ma sporo zalet, ale też pewne ograniczenia. Przyjrzyjmy im się bliżej. 
Kukurydza w naszych warunkach klimatycznych była jeszcze do niedawna uprawiana głównie z przeznaczeniem na pasze (zielonki, kiszonki). W wyniku prac genetycznych powstały także odmiany kukurydzy, które w naszych warunkach klimatycznych można uprawiać z przeznaczeniem na ziarno.
Kukurydza niezależnie od przeznaczenia z jakim jest uprawiana, jest szczególnie narażona na zachwaszczenie. Duża przestrzeń nieobsianej, nieosłoniętej niczym gleby z racji uprawy rzędowej, zostaje opanowana przez niepożądane chwasty. Chcąc uzyskać wysoki plon musimy z nimi skutecznie walczyć.

RSS Module