REKLAMA

5 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Gleby


Obchody Światowego Dnia Gleby poświęcone są tematyce ochrony środowiska glebowego w skali globalnej. Hasłem tegorocznej kampanii na rzecz gleb jest „Utrzymaj glebę żywą, chroń bioróżnorodność gleby”.

REKLAMA

Obchody Światowego Dnia Gleby poświęcone są tematyce ochrony środowiska glebowego w skali globalnej. Hasłem tegorocznej kampanii na rzecz gleb jest „Utrzymaj glebę żywą, chroń bioróżnorodność gleby”.

Tegoroczne hasło kampanii ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców kuli ziemskiej w zakresie utrzymania zdrowych ekosystemów i dobrobytu ludzi poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych, w tym zachowania różnorodności biologicznej gleb.

Światowy Dzień Gleby jest dniem szczególnym, w którym rządy, organizacje rządowe, społeczności poszczególnych krajów oraz każdy z nas powinien zastanowić się nad świadomym zaangażowaniem się w poprawę stanu gleb. W bieżącym roku FAO chce przekazać kluczowe wiadomości na temat bioróżnorodności gleb, wskazując, że:
- gleba stanowi żywy zasób środowiska przyrodniczego, w którym znajduje się ponad 25% różnorodności biologicznej naszej planety,
- aż 90% organizmów żywych żyje lub spędziło część swojego cyklu życiowego w glebie, z czego znamy tylko 1% różnorodności tego ukrytego świata,
- organizmy glebowe pracują w skoordynowanym wysiłku 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, aby podtrzymać życie na Ziemi,
- różnorodność biologiczna jest podstawowym składnikiem zdrowia gleby, a zdrowe gleby są urodzajne i zapewniają dostateczną ilość żywności, ponieważ 95% naszej żywności pochodzi z gleby,
- organizmy glebowe uczestniczą w magazynowaniu węgla i ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych z gleby,
- różnorodność biologiczna, poprzez rozkład zanieczyszczeń, przyczynia się do rekultywacji gleb zanieczyszczonych,
- gleby to ogromne, żywotne apteki, ponieważ prawie wszystkie antybiotyki, które zażywamy, aby zwalczać infekcje, zostały wyprodukowane przy użyciu mikroorganizmów glebowych.

(rpf) jp / Źródło: IUNG


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA