REKLAMA

ARiMR: Za nami rok sukcesów


18 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowała konferencję prasową, podczas której zaprezentowano wszystkie przeprowadzone w ostatnim roku działania.

ARiMR
REKLAMA

18 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowała konferencję prasową, podczas której zaprezentowano wszystkie przeprowadzone w ostatnim roku działania.

Jak podaje ARiMR Zamknięcie z powodzeniem kampanii wypłaty dopłat bezpośrednich za 2015 rok, wypłata zaliczek na poczet płatności za 2016 rok, otwarcie Wydziału Tworzenia Oprogramowania w Lublinie - tak prezes Daniel Obajtek oraz wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Zarudzki podsumowali ostatni rok działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na piątkowej konferencji prasowej.

Udało się wiele, choć nie było łatwo, zważywszy na sytuację, jaką zastaliśmy w Agencji - mówił prezes Daniel Obajtek. Jak podkreślił, dzięki zaangażowaniu i determinacji wszystkich pracowników ARiMR i wsparciu resortu rolnictwa udało się z sukcesem i w terminie wypłacić dopłaty bezpośrednie za 2015 r., pomimo nieprzygotowania na czas przez poprzednie kierownictwo Agencji systemu informatycznego. Do 30 czerwca na konta 1,35 mln rolników trafiło ponad 14,3 mld zł.

Sukcesem jest także realizowana właśnie wypłata 70-proc. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016. Takiej operacji, jak zauważył Daniel Obajtek, nie było do tej pory w historii ARiMR. Dzięki niej już teraz do ok. 1,3 mln rolników trafiło 9 mld zł.

O ogromie pracy potrzebnej do realizacji tego zadania świadczą tempo i skala wypłat zaliczek. - Dziennie Agencja dokonuje 80 tys. przelewów - podkreślił prezes Obajtek.

Prezes ARiMR mówił także o wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
- W całym 2015 r. nasi poprzednicy z PSL uruchomili tylko 2 nabory wniosków z nowego PROW, my 13 naborów na łączna kwotę 8 mld zł. Szef ARiMR wyjaśnił, że przygotowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogram wdrażania PROW 2014-2020, okazał się pomocnym narzędziem. Rolnicy mają czas, by lepiej przygotować się do składania wniosków. W efekcie w naborze na modernizację gospodarstw rolnych wpłynęło ich rekordowa liczba ponad 30 tys., a o premie dla młodych rolników wnioskowało aż ponad 3,5 tys. osób.

Zdaniem prezesa ARiMR zrealizowanie z sukcesem tych wszystkich zadań nie byłoby możliwe, gdyby nie szereg zmian przeprowadzonych w Agencji, dzięki którym usprawniono jej pracę. Zmniejszono liczbę departamentów, zmieniono niektóre urzędnicze procedury, by wydawanie decyzji rolnikom stało się szybsze.

Z budżetu ARiMR udało się zaoszczędzić, m.in. przez ograniczenie zatrudnienia, 114 mln zł. Pieniądze te zasiliły programy pomocowe dla producentów rolnych.

Daniel Obajtek zwrócił też uwagę na prospołeczne podejście w działaniach promocyjnych ARiMR. Zakupiła ona 220 zestawów edukacyjnych dla biednych placówek szkolnych i wychowawczych na terenach wiejskich.

Wielkie nadzieje, również na oszczędności, prezes Obajtek wiąże z otwarciem w Lublinie Wydziału Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki ARiMR. Do końca 2016 r. pracować tam będzie 30 informatyków i programistów, a w 2017 r. liczba ta ma zwiększyć się do 70.

Służenie rolnikom to - jak zaznacza prezes Daniel Obajtek - filozofia działania ARiMR. - Do wielu spraw trzeba podchodzić indywidualnie, po ludzku - stąd m.in. jego decyzja o tym, by rozważniej niż do tej pory Agencja nakładała na beneficjentów kary administracyjne. I są już tego efekty - odsetek tych kar sukcesywnie się zmniejsza.

Wiceminister Zarudzki dziękował pracownikom Agencji za dobrze wykonane zadania, determinację w ich realizacji, za pomoc rolnikom. Szczególne podziękowania skierował do pracowników Biur Powiatowych ARiMR. - To głównie im zawdzięczamy ten sukces - podkreślił wiceszef resortu rolnictwa.

Prezentujemy pełną listę działań przygotowaną i zaprezentowaną przez ARiMR na wczorajszej konferencji:

1. KAMPANIA 2015
Wypłacenie w pierwotnym terminie, do 30 czerwca 2016 r. dopłat bezpośrednich dla rolników za 2015 rok, pomimo nieprzygotowanego przez poprzednie kierownictwo na czas systemu informatycznego – ponad 14,3 mld zł dla 1,35 mln rolników.

2. KAMPANIA 2016
Od 17 października do 30 listopada wypłacane są 70 – proc. zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2016 rok.
Do 17 listopada ARiMR wypłaciła 8,63 mld zł dla 1,27 mln rolników.
Ponadto w tym samym okresie do rolników trafi ponad 561,5 mln zł w ramach tegorocznych dopłat ONW oraz blisko 60,3 mln zł z płatności rolnośrodowiskowych za 2016 rok.

3. PROW 2014 – 2020
We współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowanie harmonogramu naboru wniosków w ramach PROW 2014 – 2020. Przeprowadzenie 13 naborów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na kwotę 8 mld zł. W naborze na modernizację gospodarstw rolnych – ponad 30 tys. wniosków; ponad 3,5 tys. wniosków o premię dla młodego rolnika.

4. WYDZIAŁ TWORZENIA OPROGRAMOWANIA DI W LUBLINIE
Otwarcie Wydziału Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki w Lublinie, w którym docelowo pracować ma ok. 70 informatyków i programistów. Do dwóch lat WTO ma przejąć utrzymanie i modyfikację głównych systemów IT Agencji, w tym systemu obsługującego płatności bezpośrednie. Pozwoli to na ustabilizowanie dopłat bezpośrednich, tak, by rolnicy otrzymywali je zawsze w tym samym czasie.

5. PUNKTY INFORMACYJNE 
Od 1 września ARiMR uruchomiła specjalne punkty informacyjne w każdym Oddziale Regionalnym i Biurze Powiatowym Agencji. Mają one ułatwić beneficjentom dostęp do informacji o wsparciu, jakiego udziela ARiMR.

6. ZMIANY W PROMOCJI ARiMR – PODEJŚCIE PROSPOŁECZNE
Ze środków finansowych przeznaczanych dotychczas na materiały promocyjne, ARiMR zakupił 220 zestawów edukacyjnych na łączną kwotę ok. 410 tys. zł – każdy o wartości ok. 3 tys. zł. Zestawy trafiły do biednych placówek edukacyjnych na terenach wiejskich.
Zakupionych zostało również 20 kompletów pomocy sensorycznych dla przedszkoli z oddziałami integracyjnymi na kwotę 76 tys. zł.
Łącznie na zestawy dla przedszkoli wydano ponad 480 tys. zł.
Do jednostek ochotniczej straży pożarnej przekazano 92 torby medyczne, niezbędne przy ratowaniu ludzkiego życia.

7. AUDYTY
Przeprowadzenie audytów – ogólnego (marzec 2016 r.) i nieruchomości (czerwiec 2016 r.).

8. BUDŻET
Oszczędności w zakresie wydatków na bieżące funkcjonowanie oraz wydatków majątkowych ARiMR wyniosły łącznie 114 mln zł, z czego 88,3 mln zł zostały przeznaczone na finansowanie pomocy dla producentów rolnych udzielanych w formie pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Kwota 25,7 mln zł będzie mogła zostać przeznaczona na finansowanie planowanej przez MRiRW pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

9. ZATRUDNIENIE
Ograniczenie zatrudnienia w ARiMR - etatyzacja dla ARiMR przewidziana według ustawy budżetowej wynosi 10 980. Nieobsadzonych jest ok. 300 etatów, bez uszczerbku dla zadań realizowanych przez Agencje.

10. ZMNIEJSZENIE ODSETKA KAR ADMINISTRACYJNYCH
Dzięki pełniejszej i lepszej informacji o zasadach przyznawania pomocy zmniejszyła się liczba rolników, w stosunku, do których stosowane są kary administracyjne.
2014 r. – 2,97 proc. kar administracyjnych, 2015 r. – 2,69 proc. kar administracyjnych - zmniejszenie o ok. 0,3 proc.

(rpf) pp / źródło: ARiMR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA