REKLAMA

Konferencja FAO dla Europy w Łodzi: Obecni przedstawiciele ponad 50 krajów

Redakcja - Prawo i Finanse
11.05.2022
chat-icon 0

Wicepremier Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przemawia podczas 33. Sesji Konferencji Regionalnej FAO dla Europy organizowanej w Łodzi

33. Sesja Konferencji Regionalnej FAO dla Europy odbywa się w Łodzi 10–13 maja br. Polska po raz drugi jest gospodarzem konferencji. Poprzednio organizowała ją w roku 1988 w Krakowie.

fot. MRiRW
REKLAMA
Wicepremier Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przemawia podczas 33. Sesji Konferencji Regionalnej FAO dla Europy organizowanej w Łodzi[/caption]

33. Sesja Konferencji Regionalnej FAO dla Europy odbywa się w Łodzi 10–13 maja br. Polska po raz drugi jest gospodarzem konferencji. Poprzednio organizowała ją w roku 1988 w Krakowie.

Zadania regionalnych konferencji FAO 

Regionalne konferencje FAO dla Europy są ustanawiane przez Konferencję FAO i zwoływane co dwa lata, podobnie jak Regionalne Konferencje dla innych regionów. Regionalna Konferencja FAO dla Europy skupia wszystkich członków FAO z regionu Europy i Azji Środkowej (53 kraje i UE), obserwatorów z poszczególnych agend Narodów Zjednoczonych, jak również przedstawicieli innych organizacji międzynarodowych oraz międzynarodowych organizacji pozarządowych.

O systemach żywnościowych na 33. Sesji FAO dla Europy

Tematami wiodącymi 33. Sesji Konferencji Regionalnej FAO dla Europy są: „Droga do przekształconych systemów żywnościowych w Europie i Azji Środkowej – regionalne działania w celu wdrożenia Ram strategicznych FAO 2022-2031” oraz „Zrównoważone łańcuchy żywnościowe dla żywienia, praktyczne podejście do przekształcenia systemów żywnościowych w kierunku zdrowego odżywiania w Europie i Azji Środkowej”. Poruszone też będą kwestie regionalnych perspektyw dotyczących bieżących prac FAO. Ponadto z inicjatywy grupy państw członkowskich do agendy Konferencji został włączony punkt nt. agresji rosyjskiej na Ukrainę.

W 33. Sesji Konferencji Regionalnej FAO dla Europy, odbywającej się w Łodzi biorą udział przedstawiciele ponad 50 krajów z Europy i Azji. Polska po raz drugi jest gospodarzem konferencji FAO, która potrwa do 13 maja.

Potencjał regionu w zakresie rolnictwa

– Region Europy i Azji Środkowej odgrywa kluczową rolę w światowym rolnictwie i zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego – powiedział wicepremier Kowalczyk podczas środowego otwarcia obrad.

– Jesteśmy nie tylko znaczącym producentem surowców rolniczych i żywności, ale również – jak podkreślał Dyrektor Generalny FAO podczas poprzedniej Sesji Konferencji w Taszkiencie – źródłem nowych idei i inspiracji w dziedzinie rolnictwa i systemów żywnościowych dla całego świata. Współpraca oraz wymiana wiedzy i doświadczeń to szansa dla wielu krajów i regionów, aby przezwyciężyć problemy strukturalne, rozwijać rolnictwo i przekształcać system żywnościowy.

Polska jest przykładem udanej transformacji, w wyniku której na początku XXI wieku, dzięki modernizacji sektora rolnego, przeszliśmy drogę od importera do eksportera netto żywności – wyjaśnił szef resortu rolnictwa.

Jako wysoki rangą przedstawiciel Rządu RP wicepremier Kowalczyk wystąpił w pierwszej sesji konferencji, a dzień wcześniej wziął udział – razem z Qu Dongyu, dyrektorem generalnym FAO, i Zbigniewem Rauem, ministrem spraw zagranicznych Polski, w ceremonii inauguracyjnej.

Rola współpracy

Wicepremier podkreślił znaczenie współpracy regionalnej i konieczność wspólnego poszukiwania rozwiązań istniejących problemów.

– Nasz region ma ogromne zasoby oraz potencjał materialny i intelektualny. Nasza wewnętrzna różnorodność, a jednocześnie umiejętność odwołania się do wspólnych tradycji i wartości powinny nam gwarantować sukces i oferować wsparcie krajom spoza regionu. W tym kontekście szczególnie groźne jest odejście od twórczej współpracy w kierunku konfliktu zbrojnego, przynoszącego straty ludzkie i materialne, zacofanie cywilizacyjne i utracone szanse rozwoju – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk, który  swoim wystąpieniu nawiązał także do znaczenia agend ONZ dla współpracy międzynarodowej.

– Zależy nam, aby FAO pozostawało aktywnym forum współpracy regionalnej i światowej w dziedzinie rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Członkowie Europejskiej Grupy Regionalnej chętnie wymieniają się doświadczeniami i wiedzą oraz pragną aktywnie angażować się w prace Organizacji – podkreślił wicepremier Kowalczyk.

(rpf) kp / Źródło: MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA