21.6°C

partnerzy:

reklama
„Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”: wkrótce będzie można składać wnioski fotolia

„Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”: wkrótce będzie można składać wnioski

Napisał  Maj 21, 2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie działania „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”. Hodowcy ryb oraz zainteresowani taką działalnością będą mogli składać wnioski od 3 czerwca br. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji to 30 milionów złotych.

Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji mających na celu ochronę i odbudowę wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury, w ramach poddziałania zwiększenia efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii.

Kto może składać wnioski
Wniosek o dofinansowanie może składać podmiot prowadzący działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb albo planujący podjęcie działalności chowu lub hodowli ryb w zakresie działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę w ramach poddziałań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lit. a i c rozporządzenia wykonawczego.

W przypadku gdy operacja dotyczy obiektu chowu lub hodowli będącego przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji w obiekcie będącym przedmiotem współposiadania.

W przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej, pomoc przyznaje się wszystkim wspólnikom łącznie albo jednemu ze wspólników, na którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, w formie pisemnej, na ubieganie się o przyznanie pomocy oraz na realizację operacji.

Sposób składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. 

W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Wniosek ten może dotyczyć operacji, która dotyczy jednego obiektu chowu lub hodowli ryb.Przyjmowanie wniosków zakończy się z dniem 24 czerwca 2019 r.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama