3.4°C

partnerzy:

reklama
Koła gospodyń wiejskich złożyły wnioski na ponad 20 milionów złotych fotolia

Koła gospodyń wiejskich złożyły wnioski na ponad 20 milionów złotych

Napisał  Lip 10, 2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o kwocie wnioskowanej pomocy, na podstawie wniosków o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich, złożonych w terminie od 7 maja do 30 czerwca 2019 r.

„Zgodnie z postanowieniami art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212 z późn. zm.), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku w Biurach Powiatowych ARiMR zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę 20 656 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy)”.

Przypominamy, że w związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa ARiMR pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 827), Koła Gospodyń Wiejskich mogą otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

reklama reklama