fbpx
Polowania zbiorowe wstrzymane, a dzików przybywa fotolia

Polowania zbiorowe wstrzymane, a dzików przybywa

Napisał  Lis 19, 2020

W związku z wstrzymaniem polowań zbiorowych koła łowieckie nie będą w stanie wywiązać się z rocznych planów, a rosnąca populacja zwierzyny łownej, szczególnie dzików, przyczynia się do coraz większych strat rolników.

W związku z wprowadzonymi zapisami (Dziennik Ustaw nr 1871), Polski Związek Łowiecki opublikował swoje stanowisko, w którym wyraził zdanie, że od dnia 24 października 2020 r. polowania zbiorowe są, aż do odwołania, całkowicie zakazane. Wobec tak sformułowanej opinii koła łowieckie zaprzestały organizacji polowań zbiorowych. Izby rolnicze zaapelowały w tym celu do ministra rolnictwa o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do zmiany tych zapisów lub ich doprecyzowanie.

Myśliwi wykonują swoje obowiązki związane z prowadzeniem prawidłowej gospodarki łowieckiej, a więc wykonują zadania służbowe, również poprzez zwalczanie chorób zakaźnych na terenie Polski - Afrykańskiego Pomoru Świń. Brak możliwości wykonywania przez koła łowieckie polowań zbiorowych spowoduje realne zagrożenie brakiem wywiązania się kół z realizacji założonych rocznych planów łowieckich.

Polowania indywidualne oczywiście nadal są wykonywane, jednak każda możliwość prowadząca do zmniejszenia liczby zwierząt w łowisku powinna być możliwa. Zakaz polowań zbiorowych oznacza również brak dodatkowych wpływów pieniężnych dla koła łowieckiego z organizacji takich polowań, co przy bardzo niskich, wręcz katastrofalnych, cenach skupu zwierzyny łownej, przyczyni się do problemów finansowych tych jednostek.

Sytuacja ta będzie miała bezpośrednie przełożenie na możliwość wypłacenia rolnikom odszkodowań za straty w uprawach i płodach rolnych spowodowanych przez zwierzynę łowną. A pogłowie zwierząt łownych, w szczególności dzików i jeleni rośnie zamiast ulegać zmniejszeniu. W związku z tym rosną również straty rolników.

Zdaniem samorządu rolniczego konieczne jest umożliwienie kołom łowieckim stosowania każdego rozwiązania służącego zmniejszenia pogłowia zwierzyny łownej, w szczególności dzików. Przy tak dynamicznym rozwoju ASF w Polsce w tym roku, należy przedsięwziąć wszystkie możliwe środki do walki z chorobą, a jednym z jej elementów są polowania zbiorowe.

(rpf) jp / Źródło: WIR

Udostępnij:

Skomentuj