14,3°C

reklama
reklama
Dystrybutor oleju napędowego z polem rzepaku w tle fotolia

Podatek akcyzowy: Większy limit zużywanego oleju napędowego w gospodarstwach od 2022 r.

Napisał  Sie 04, 2021

Rząd chce zmniejszyć koszty produkcji w gospodarstwach rolnych poprzez podwyższenie limitu zużywanego oleju napędowego wykorzystywanego do upraw i hodowli bydła. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ma wejść w życie z początkiem 2022 r. Projekt ustawy zakłada zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 l do 110 l.

Zmiany dotyczyć mają również zwiększenia limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP) z 30 l do 40 l.

Projekt ustawy zakłada także:

- Gminy jako zadanie zlecone będą przeprowadzały postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i jego wypłaty.
- Za pośrednictwem wojewodów minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie przekazywał gminom, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, dotację celową na realizację tego zadania.
- Kierownicy powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą wystawiać dokument zawierający informację o liczbie DJP bydła dla producentów rolnych utrzymujących bydło.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj