fbpx

Dopłaty do nawozów - ARiMR rozpoczęła wypłatę pomocy

Napisał  Lip 11, 2022

O przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych rolnicy mogli ubiegać się do 31 maja 2022 roku. Łącznie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło blisko 427 tys. wniosków o to wsparcie. Wypłata pomocy rozpoczęła się 11 lipca 2022 roku.

138 milionów złotych zostało przekazanych pierwszego dnia z tytułu dopłat do nawozów na konta bankowe 20 tysięcy rolników. Wypłata pomocy będzie się odbywała sukcesywnie w lipcu i sierpniu.

Wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez można było składać do 31 maja 2022 roku.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że wpłynęło blisko 427 tys. wniosków, na podstawie których oszacowano maksymalną kwotę niezbędną do realizacji programu – 3,5 mld złotych, a pula środków na ten cel wynosiła 3,9 mld zł. Oznacza to, że nie będzie stosowany współczynnik korygujący.

Celem dofinasowania jest zrekompensowanie wyższych kosztów zakupu nawozów, nabytych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. O taką pomoc mógł ubiegać się jedynie rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 rok.

Wysokość wsparcia wyliczono w oparciu o dwustopniowy algorytm

Po pierwsze, pod uwagę brano określonych stawek, które wynoszą:
- 500 zł do hektara upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) lub
 250 zł do hektara łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego).

Maksymalna powierzchnia objęta tą pomocą wynosi 50 hektarów

Po drugie, obliczano różnicę pomiędzy cenami nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., a tymi które obowiązywały od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. W tym celu potrzebne były dane potwierdzające poniesione koszty.

W przypadku nabycia nawozów między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. rolnik musiał dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające takie zakupy. Z kolei w przypadku zakupu nawozów od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. mogły zostać wyliczone na podstawie średnich stawek opublikowanych przez resort rolnictwa, jeżeli rolnik nie posiadał dokumentów księgowych potwierdzających zakup. W ten sposób obliczano różnicę w cenie tony nawozów w obu okresach. Po jej przemnożeniu przez liczbę ton nawozów zakupionych w terminie 1 września 2021 r. - 15 maja 2022 r. wyliczono wysokość pomocy.

Po porównaniu obydwu kwot – tej obliczonej na podstawie stawek i powierzchni oraz tej wyliczonej na podstawie różnicy w cenach nawozów – określono właściwą stawkę pomocy, którą jest mniejsza z nich.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: