fbpx
Katastrofa ekologiczna na Odrze: Zakaz pojenia zwierząt wodą z rzeki fot. Adoe Stock

Katastrofa ekologiczna na Odrze: Zakaz pojenia zwierząt wodą z rzeki

Napisał  Sie 22, 2022

Zakaz korzystania z wód Odry w celu pojenia zwierząt, w tym zwierząt gospodarskich wprowadzili wojewodowie z trzech województw: lubuskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

Z prośba o rozpowszechnianie informacji między innymi do Izb Rolniczych zwrócił się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który informuje, że w sytuacji katastrofy ekologicznej i trwającymi ustaleniami przyczyny masowego śnięcia ryb w Odrze, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/20041 w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta należy używać do ich pojenia wyłącznie wody pitnej i lub czystej wody.Jako wodę pitną należy rozumieć wodę spełniającą wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a jako czystą wodę należy rozumieć wodę, która nie zawiera drobnoustrojów, substancji szkodliwych lub toksycznego planktonu w ilościach zdolnych do bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowotnej jakości żywności.

- Ministerstwo zwróciło się do izb rolniczych z prośbą o rozpowszechnienie informacji, że do czasu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji masowego śnięcia ryb, należy bezwzględnie powstrzymać się od używania do pojenia takich zwierząt wodą pochodzącą z Odry i jej dopływów – informuje Opolska Izba Rolnicza.

Zakaz dotyczy rolników utrzymujących zwierzęta, w tym zajmujących się chowem lub hodowlą bydła, na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego.

Jest to informacja szczególnie istotna dla rolników, których gospodarstwa są zlokalizowane w sąsiedztwie Odry i jej dopływów.

(rpf) pp / Źródło: OIR

Udostępnij: