Wkrótce koniec naboru wniosków o wsparcie na bioasekurację

Napisał  Sie 24, 2021

Jeszcze tylko kilka dni, bo do 27 sierpnia 2021 r. rolnicy, którzy zajmują się hodowlą trzody chlewnej, mogą ubiegać się o refundację części wydatków które zostały przez nich poniesione na działania bioasekuracyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowaniu podlegają środki niezbędne do wprowadzenia właściwej biasekuracji, w tym maty dezynfekcyjne, sprzęt do dezynfekcji, dezynsekcji lub deratyzacji; zakup odzieży ochronnej oraz zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych. Ubiegać się można o refundację do 50% poniesionych kosztów, a wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in.: oryginały lub kopie faktur, rachunków, umów, które uwierzytelniają wydatki wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi ich poniesienie do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym; oświadczenie o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie; oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie.

Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można je założyć osobiście, skorzystać z platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska). Szczegóły i wzór wniosku na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

 

Udostępnij:

Skomentuj