REKLAMA

Jak zgodnie z prawem rolnicy mogą wykorzystać ziemię pozyskaną z budów

Redakcja - Prawo i Finanse
23.08.2021
chat-icon 1

Czy ziemia pozyskana z budów, traktowana jako odpad, zawsze wymaga od rolników uzyskania pozwolenia na odzysk? Odpowiedzi na zgłaszane przez rolników wątpliwości udzielił resort środowiska.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Czy ziemia pozyskana z budów, traktowana jako odpad, zawsze wymaga od rolników uzyskania pozwolenia na odzysk? Odpowiedzi na zgłaszane przez rolników wątpliwości udzielił resort środowiska.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) ziemia pozyskana z budów traktowana jest jako odpad. Czy zatem w związku z tym rolnicy chcący zagospodarować w jakiś sposób taką ziemię, muszą za każdym razem uzyskać pozwolenie na odzysk odpadu? Sprawa jest na tyle istotna, że ze względu na dość długi proces uzyskania wymaganych dokumentów, rolnicy obawiają się, że inwestycja zdąży się zakończyć, a ziemia, która jest bardzo żyzna, zostanie w międzyczasie rozdysponowana w inny sposób.

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ziemię pozyskaną z budów można zagospodarować poprzez przekazanie jej osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędących przedsiębiorcami albo poddać ją procesowi odzysku poza instalacjami i urządzeniami. W odpowiedzi resortu środowiska czytamy: „Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku dopuszcza się przekazanie osobie fizycznej odpadu o kodzie 17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03, do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu odpadów (...). Zaznaczyć należy, że dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia wynosi 0,2 Mg/m2 utwardzanej powierzchni. Zatem istnieje możliwość dokonywania odzysku tego rodzaju odpadów bez konieczności uzyskania stosownego zezwolenia.

Natomiast po uzyskaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów, odpady o kodzie 17 05 04 można poddać procesowi odzysku poza instalacjami i urządzeniami zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami pod następującymi warunkami do:


1. wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych,


2. utwardzania powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny,


3. budowy, przebudowy lub remontu budowli kolejowych i podtorzy, wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudów dróg i autostrad, nieprzepuszczalnych wykładzin, czasz osadników ziemnych, rdzeni budowli hydrotechnicznych oraz innych budowli i obiektów budowlanych, w tym fundamentów,


4. likwidacji zagrożeń pożarowych, takich jak samozapłony, w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych będących w fazie eksploatacji i w fazie po zamknięciu (w tym zwałowiskach skał płonnych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego),


5. rekultywacji biologicznej zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i zwałowisk skał płonnych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego lub ich części (tak zwanej okrywy rekultywacyjnej)”.

(rpf) jp / Źródło: MKiŚ / KRIR

chat-icon 1

REKLAMA

Polecane

Komentarze (1)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


farmer 31.03.2022

taka ziemia to bardzo często jest po prostu niezły syf i do niczego się nie nadaje, dużo gruzu i śmieci... na co to komu

0 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA