REKLAMA

MRiRW: Elewarr nie może regulować cen rynkowych


Celem działalności spółki Elewarr jest skup i sprzedaż zboża z gwarancją dochowania warunków umowy. Spółka nie może regulować cen rynkowych – odpowiedział resort rolnictwa na wniosek izb rolniczych w sprawie możliwości kształtowania cen zbóż przez Elewarr.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Celem działalności spółki Elewarr jest skup i sprzedaż zboża z gwarancją dochowania warunków umowy. Spółka nie może regulować cen rynkowych – odpowiedział resort rolnictwa na wniosek izb rolniczych w sprawie możliwości kształtowania cen zbóż przez Elewarr.

Jak czytamy w odpowiedzi MRiRW, ceny zbóż w Polsce są ściśle powiązane z cenami ziarna na rynkach światowych, sytuacją w innych sektorach m.in. trzody chlewnej oraz kursami walutowymi. Ważnym czynnikiem kształtującym ceny ziarna w Polsce jest rosnący w ostatnich latach poziom jego eksportu.

W 2020 r. oraz w roku bieżącym ceny zbóż są rekordowo wysokie. Powodem wzrostu cen był m.in. znaczny światowy popyt na ziarno wynikający z niepewności na rynku w obliczu pandemii COVID-19, słabszy kurs złotego oraz sytuacja na rynkach głównych eksporterów zbóż na świecie.

Średnia cena pszenicy konsumpcyjnej w 2020 roku wyniosła 782 zł/t i była o niemal 4% wyższa od średniej ceny pszenicy konsumpcyjnej w roku 2019. Pszenica paszowa kosztowała średnio w 2020 roku 789 zł/t i była o 5,3% droższa niż w roku 2019.

W pierwszym tygodniu września br. cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 1 009 zł/t, tj. o 40% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Cena pszenicy paszowej wyniosła 956 zł/t i była o 33 % wyższa od ceny ubiegłorocznej. Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 782 zł/t i była aż 57% wyższa od ceny ubiegłorocznej. Wyższe ceny zbóż wpływają korzystnie na dochodowość produkcji w tym sektorze.

Według resortu rolnictwa na kierunki zmian cen na rynku krajowym w kolejnych tygodniach będą miały wpływ zmiany cen ziarna na rynkach zagranicznych (szczególnie w UE). Dodatkowo na ceny w Polsce ma wpływ kurs złotego do innych walut.

Odnosząc się do kwestii regulowania cen przez Elewarr Sp. z o.o. MRiRW poinformowało, że celem działalności Spółki jest m.in. skup i sprzedaż zboża z gwarancją dochowania warunków umowy. Spółka nie może regulować cen rynkowych. Rynki rolne regulowane są przez unijne przepisy wspólnej organizacji rynków rolnych. Zgodnie z polityką UE ceny kształtowane są swobodnie poprzez popyt i podaż na wolnym rynku.

Na mocy art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, niezgodne ze wspólnym, unijnym rynkiem są wszelkie porozumienia i uzgodnienia, które mogłyby wpływać na handel między państwami członkowskimi, m.in. polegające na ustalaniu cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków transakcji. Dlatego też państwa członkowskie UE, w tym Polska, nie mogą przyjmować przepisów, które groziłyby zakłóceniem konkurencji wewnątrz unijnego rynku, w tym dotyczące wprowadzania cen. Rolnicy mogą natomiast korzystać na zasadach ogólnych z powszechnych instrumentów wsparcia dostępnych w Polsce m.in. w ramach systemu płatności bezpośrednich, tj. z: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, oraz - po spełnieniu dodatkowych warunków - płatności dodatkowej i płatności dla młodych rolników.

Podsumowując, resort rolnictwa zaznaczył, że zmiany, które zaszły w gospodarce w ostatnich dwóch dekadach zmieniły strukturę i zakres funkcjonowania Spółki Elewarr. Obecnie jest to jedna z wiodących firm w branży przechowywania zbóż oraz znaczący podmiot funkcjonujący na rynku skupu i sprzedaży płodów rolnych, będący rzetelnym partnerem biznesowym dla producentów rolnych. Spółka uzyskuje również przychody ze sprzedaży nawozów sztucznych, materiału siewnego, środków ochrony roślin.

(rpf) jp / Źródło: KRIR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA