REKLAMA

Nowe odmiany roślin pastewnych

Rośliny pastewne charakteryzuje stosunkowo duża masa otrzymywana z jednostki powierzchni oraz bardzo korzystny skład chemiczny pod kątem odżywczym.

fot. Adobe Srock
Redakcja - Uprawa 13.03.2022 chat-icon0

REKLAMA

Nowe odmiany podawawe są cyklicznie przez Komisję do spraw Rejestracji Odmian Pastewnych przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych, która 8 lutego 2022 roku odbyła pierwsze posiedzenie w kadencji 2022-2025. Posiedzienie to odbyło się w formule online, która stała się niemalże standardem ze względu na panującą na świecie pandemię koronawirusa.

W dniu 8 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych w kadencji 2022-2025. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie to miało charakter wideokonferencji.

Wcześniej odbyło się spotkani on-line członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian roślin pastewnych i soi, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

Posiedzenie odbyło się pod przewodnictwem prof. Jerzego Księżaka (IUNG-PIB Puławy), w jej trakcie zaopiniowano zamierzenia rejestrowe przygotowane przez COBORU dotyczące wpisania i odmowy wpisania do Krajowego rejestru odmian roślin pastewnych i soi.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru 14 następujących odmian:

Groch siewny
- Colin, (d. DS 18133) - odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Łubin wąskolistny
- SM Orion, (d. PRH 112/19) - odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

Soja
- Adelfia. Odmiana późna; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- Asterix, (d. SM SR17045). Odmiana średniopóźna; zgłaszający: farmsaat Polska sp. z o.o.
- ES Bachelor, (d. ESG1813). Odmiana późna; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
- GL Susanna, (d. GL306). Odmiana późna; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
- Pamela, (d. SZD P6301), Odmiana wczesna; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- Pula (d. SMSJ201). Odmiana późna; zgłaszający: farmsaat Polska sp. z o.o.
- (d. BAUP 19.2023). Odmiana średniopóźna; zgłaszający: SZB Polska sp. z o.o. sp. j.

Koniczyna łąkowa/ koniczyna czerwona
- MHR Nela (d. MHR-NKO-0518). Odmiana pastewna, diploidalna; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.

Lucerna siewna
- Legumy (d. L2794). Odmiana pastewna; zgłaszający: G.I.E. GRASS

Seradela pastewna
- Igela, Odmiana pastewna; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Rzodkiew oleista
- Giewont (d. Raph-3). Odmiana pastewna, przeznaczona głównie do uprawy w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: "Pietrzak" sp. z o.o. sp. k.
- Rolterra (d. ROL 400). Odmiana pastewna, przeznaczona głównie do uprawy w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: Przedsiębiorstwo Nasienne "ROLNAS" sp. z o.o.
- Wiktor (d. Raph-7). Odmiana pastewna, przeznaczona głównie do uprawy w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: "Pietrzak" sp. z o.o. sp. k.

Skład Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych w kadencji 2022-2025 prezentuje się następująco:
- dr inż. Krzysztof Gawęcki - Wiceprezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w Warszawie,
- prof. dr hab. Andrzej Kotecki - Pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
- dr hab. Roman Krawczyk – Pracownik naukowy Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
- prof. dr hab. Jerzy Księżak - Pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Pastewnych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
- dr hab. Katarzyna Panasiewicz, prof. UPP - Pracownik naukowy Katedry Agronomii na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
- prof. dr hab. Agnieszka Płażek - Pracownik naukowy Katedry Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
- dr hab. Jacek Sosnowski, prof. UPH - Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
- prof. dr hab. Piotr Stypiński - Pracownik naukowy Katedry Agronomii Instytutu Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
- prof. dr hab. Karol Wolski - Kierownik Zakładu Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
- prof. dr hab. Grzegorz Żurek - Kierownik Zakładu Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.

Prof. Jerzy Księżak został wybrany na przewodniczącego Komisji, prof. Piotr Stypiński na jego zastępcę na początku posiedzienia.

(rup) pp / Źródło: COBORU


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA