20.5°C

partnerzy:

reklama
Będzie 200 tysięcy dla „młodego rolnika”? fot. Paweł Pąk

Będzie 200 tysięcy dla „młodego rolnika”?

Napisał  Mar 11, 2019

W dniu 5 marca 2019 r. w odpowiedzi na projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zarząd KRIR, poinformował projektodawcę, że zdaniem samorządu rolniczego zaproponowane ww. projekcie rozporządzenia wydają się korzystne dla przyszłych beneficjentów.

W całym kraju w ramach tego działania złożonych zostało 5400 wniosków. Według naszej oceny skala rezygnacji z wniosków o premię dla młodego rolnika z 2018 roku może wynieść nawet 80 % i spowoduje niezadowolenie społeczne.

Konieczne stanie się ponowne ponoszenie przez rolników kosztów sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej przez doradców, wzrost kosztów administracyjnych ponownej obsługi dokumentów, bezużyteczna stanie się również wykonana praca urzędników agencji płatniczej dotycząca złożonych procedur dotyczących wydawania decyzji. Jedynym z poważnych argumentów, który może zniechęcać do wycofania wniosku może być obawa o ewentualne przekroczenie okresu posiadania użytków rolnych, który wynosi 24 miesiące na dzień składania wniosków, takich przypadków będzie jednak niewiele.

W związku z powyższym w trybie pilnym należałoby objąć nowymi zasadami również tych rolników, którzy złożyli wnioski w ostatnim naborze, gdyż rozpoczęto już proces zmierzający do wydawania decyzji przyznających środki na inwestycje.

Ponadto należałoby rozważyć podwyższenie kwoty premii do 200 000 zł, ponieważ taka kwota jest adekwatna do aktualnej sytuacji w branży rolnej. Spadająca siła nabywcza pieniądza powoduje, że deklarowany przez beneficjenta sprzęt, materiały budowlane, materiał hodowlany podlega ciągłemu wzrostowi cen, których koszt w momencie uzyskania prawomocnej decyzji o przyznaniu wsparcia  wzrasta o 25-30%.

Powoduje to, że beneficjent często nie jest w stanie zrealizować za przyznane wsparcie wykazanej we wniosku inwestycji.

(rpf) pp / KRIR

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama