33.1°C

partnerzy:

reklama
fotografia ilustracyjna fotografia ilustracyjna fot. Paweł Pąk

Transport krów z Deszczna dopiero po badaniach

Napisał  Cze 11, 2019

Do czasu uzyskania wyników badań stado dzikich krów z Deszczna powinno pozostać w miejscu aktualnego przebywania w ścisłej izolacji od innych zwierząt – informuje Rada Sanitarno-Epizootyczna.

Stado liczące 180 krów zostanie poddane badaniom w kierunku gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła oraz brucelozy zgodnie z przepisami ujętymi w krajowym prawodawstwie weterynaryjnym. Wszystkie zwierzęta w stadzie będą również oznakowane poprzez nadanie numeru kolczyka. Do czasu oznakowania zwierząt oraz uzyskania wyników badań urzędowych w kierunku wyżej wymienionych chorób zwierzęta powinny pozostawać w miejscu aktualnego przebywania stada w ścisłej izolacji od innych zwierząt.

Jak informuje Główny Lekarz Weterynarii, dopiero w przypadku ujemnych wyników badań można rozważyć możliwość przemieszczenia stada w całości do siedziby docelowej, wskazanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Docelowa siedziba stada powinna zapewnić zwierzętom profesjonalną obsługę i żywienie zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla bydła oraz powinna być wyposażona w odpowiednie pomieszczenia, gwarantujące spełnienie podstawowych warunków dobrostanu zwierząt i ogrodzone okólniki umożliwiające okresowe, swobodne przebywanie zwierząt na zewnątrz budynków inwentarskich.

Ponadto, utrzymywanie stada w siedzibie docelowej winno być prowadzone w warunkach wykluczających możliwość:
- swobodnego przebywania zwierząt na terenie położonym na zewnątrz pomieszczeń inwentarskich oraz na terenach łąk i pastwisk położonych poza ogrodzeniem;
- przemieszczania stada w całości lub w części poza siedzibę docelową z wyjątkiem zwierząt przeznaczonych do uboju i utylizacji;
- rozmnażania się zwierząt drogą krycia naturalnego lub sztucznej inseminacji;
- wprowadzania do łańcucha żywnościowego produktów pochodzenia zwierzęcego oraz mięsa pozyskanego ze zwierząt tworzących stado.

Ewentualne uzupełniające (powtórzeniowe) badania diagnostyczne w kierunku chorób powinny być wykonywane w siedzibie docelowej stada. Zakończenie podstawowych badań bydła przewidywane jest w terminie około 6 miesięcy.

(rpf) jp / źródło: GIW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama