3.4°C

Jak wygląda sytuacja na rynku cukru w sezonie 2019/2020 fot. KP

Jak wygląda sytuacja na rynku cukru w sezonie 2019/2020

Napisał  Sty 09, 2020

Kampania cukrownicza 2019/2020 rozpoczęła się we wrześniu i przebiega w korzystnych warunkach pogodowych. Buraki cukrowe zostaną zebrane z areału ok. 240 tys. ha, tj. nieznacznie większego niż przed rokiem.

Warunki pogodowe w okresie wiosenno-letnim były niekorzystne i negatywnie wpłynęły na plony korzeni, które wyniosą ok. 57 t/ha, a technologiczny plon cukru ok. 9,0 t/ha. Technologiczny plon cukru będzie o 10% niższy niż przed rokiem. W okresie wrzesień-październik br. produkcja cukru wyniosła 857 tys. t i była o 1,7% większa niż przed rokiem.

Mniejszy technologiczny plon cukru i krótsza kampania cukrownicza spowodują, że w sezonie 2019/2020 produkcja cukru wyniesie ok. 2000 tys. t i będzie o ok. 10% mniejsza niż przed rokiem. Produkcja będzie większa od krajowego zużycia (ok. 1850 tys. t) i nadwyżka podaży nad popytem będzie warunkowała duży eksport. Buraki cukrowe w bieżącej kampanii są przerabiane w 17 cukrowniach, gdyż jedna cukrownia została wyłączona z produkcji.

W październiku 2019 r. wzrosły ceny zbytu cukru. Średnia cena zbytu cukru w workach wyniosła 1,74 zł/kg i była o 4,2% wyższa niż we wrześniu br. i o 13,7% wyższa niż przed rokiem. W okresie styczeń-październik br. ceny te wzrosły o 10,8%. Cena zbytu cukru paczkowanego wzrosła w porównaniu z wrześniem 2019 r. o 3,2% do 1,95 zł/kg oraz była o 28,3% wyższa niż przed rokiem. Od początku 2019 r. ceny cukru paczkowanego wzrosły o 3,7%. Ceny detaliczne cukru od sierpnia nie wykazują zmian i średnia cena w październiku 2019 r. wyniosła 2,61 zł/kg. W porównaniu z październikiem 2018 r. średnia cena detaliczna wzrosła o 24,9%. W okresie styczeń-wrzesień br. ceny detaliczne wzrosły o 16,0%.

Według wstępnych danych w okresie trzech kwartałów 2019 r. eksportowano z Polski 550,1 tys. t cukru ze względu na dużą produkcję w kampanii 2018/2019 i przewidywaną dużą produkcję w sezonie 2019/2020. Na rynku UE sprzedano 268,1 tys. t po średniej cenie 363 EUR/t. Największymi odbiorcami w UE były: Rumunia (95,3 tys. t), Niemcy (87,0 tys. t) i Węgry (17,5 tys. t). Duża podaż w UE powoduje, że krajowi producenci duże ilości cukru eksportowali do krajów trzecich: Izrael (84,3 tys. t), Egipt (43,7 tys. t), Gruzja (30,7 tys. t) i Arabia Saudyjska (16,5 tys. t).

Średnia cena eksportowa do krajów trzecich wyniosła 301 EUR/t. Import cukru wyniósł 153,5 tys. t, w tym 93,5 tys. t z UE. Średnia cena importowa wyniosła 378 EUR/t, w tym z UE 391 EUR/t. Największe ilości cukru importowano z Niemiec (56,2 tys. t) i Czech (13,5 tys. t). W marcu br. importowano cukier surowy do rafinacji z Nikaragui (20,5 tys. t) po średniej cenie 290 EUR/t, a w maju z Laosu (30 tys. t) po średniej cenie 320 EUR/t.

Według danych ERS USDA w październiku br. średnia cena cukru białego wyniosła 340 USD/t, a cukru surowe-go 275 USD/t. Ceny te były odpowiednio o 6,0 i 11,6% wyższe niż przed miesiącem. Według danych International Sugar Organisation w listopadzie br. ceny cukru białego wynosiły ok. 345 USD/t, a cukru surowego 275 USD/t. Ceny cukru białego i surowego były nieznacznie niższe niż przed rokiem. Relatywnie niskie ceny są niekorzystne dla krajowych producentów cukru, gdyż eksport ma duży udział (ok. 25%) w przychodach ze sprzedaży.

(rpf) jp / Źródło: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia