REKLAMA

Zostało już niewiele czasu na złożenie wniosków – cz. I

Redakcja - Prawo i Finanse
30.05.2016
chat-icon 0

15 czerwca 2016 roku mija termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

fot. Agro Brand
REKLAMA

15 czerwca 2016 roku mija termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

W bieżącym roku realizowane są następujące kategorie dopłat:


1. jednolita płatność obszarowa (JPO)


2. płatność za zazielenienie


3. płatność dla młodych rolników


4. płatność dodatkowa


5. płatności związane z produkcją


6. płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego

Kategoria systemu dla małych gospodarstw dostępna jest wyłącznie dla tych rolników, którzy złożyli wniosek w 2015 roku. Natomiast nie ma możliwości przystąpienia do niej w 2016 roku.

Poniżej krótko charakteryzujemy pierwsze cztery z nich.

1. Jednolita płatność obszarowa (JPO) przysługuje rolnikom posiadającym gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha. Grunty te muszą spełniać określone wymogi dotyczące ochrony środowiska, ponieważ jednolita płatność obszarowa nastawiona jest w dużym stopniu na ekologię. Co za tym idzie, wysokość dopłat uzależniona jest również od stopnia, w jakim gospodarstwo spełnia te wymogi. Maksymalna kwota, którą można uzyskać to 150 tys. EUR.

2. Płatność za zazielenienie dotyczy każdego rolnika, który korzysta z jednolitej płatności obszarowej. Przedsiębiorcy rolni będą zobowiązani do przestrzegania jednej z trzech rodzajów zazielenienia:

   – dywersyfikacji upraw

   – utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ)

   – utrzymania obszarów proekologicznych (EFA)

Wybór i realizacja określonego rodzaju zazielenienia zależeć będzie od tego, jaki procent stanowią grunty orne w gospodarstwie oraz jaki jest udział trwałych użytków zielonych.

Z obowiązku zazielenienia mają być zwolnieni m.in. rolnicy, których gospodarstwa w ponad 75% stanowią trwałe użytki zielone oraz gospodarstwa realizujące program dla małych gospodarstw rolnych.

3. Płatność dla młodych rolników skierowana jest do osób, które po raz pierwszy rozpoczynają działalność w gospodarstwie rolnym lub które już ją rozpoczęły w ciągu ostatnich pięciu lat przed pierwszym złożeniem wniosku o dopłaty i których wiek nie przekracza 40 lat w roku składania wniosku. Płatność dla młodych rolników przyznawana jest na okres maksymalnie pięciu lat. Oprócz osób fizycznych, mogą się o nią ubiegać również osoby prawne pod warunkiem, że przynajmniej jedna osoba fizyczna nie skończyła 40 roku życia w pierwszym roku składania wniosku przez osobę prawną. Ponadto osoba fizyczna musi sprawować faktyczną kontrolę nad osobą prawną w zakresie decyzyjności w sprawach zarządzania i finansów.

4. Płatność dodatkowa to dodatkowe wsparcie dla małych i średnich gospodarstw rolnych objętych JPO. Przysługuje ona gospodarstwom o powierzchni większej niż 3 ha i mniejszej niż 30 ha.

Rolnicy zainteresowani otrzymaniem dopłat bezpośrednich mogą składać wnioski przez internet, pocztą lub w biurze powiatowym Agencji.

W następnym artykule dotyczącym tego tematu opublikujemy pozostałe kategorie.

(rpif)

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA