REKLAMA

Czy zrzeszanie się rolników to sposób na lepsze warunki cenowe u odbiorców płodów rolnych?

Redakcja - Prawo i Finanse
07.10.2016
chat-icon 0

W tym tygodniu odbyło się posiedzenie kierownictwa resortu rolnictwa, podczas którego omawiano m.in. stopień integracji producentów ze szczególnym uwzględnieniem grup producentów rolnych.

Agro Brand
REKLAMA

W tym tygodniu odbyło się posiedzenie kierownictwa resortu rolnictwa, podczas którego omawiano m.in. stopień integracji producentów ze szczególnym uwzględnieniem grup producentów rolnych.

Gospodarstwa rolne w Polsce są bardzo rozdrobnione, co ma wpływ na duże rozproszenie podaży. Jednocześnie mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem konsolidacji popytu na produkty rolne na poziomie odbiorców, czyli firm zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym, handlem hurtowym i detalicznym.

W konsekwencji, w przypadku wielu sektorów produkcji rolnej, mamy do czynienia z pojawiającymi się dysproporcjami pomiędzy skalą podaży oferowanej przez pojedynczego dostawcę (producenta), a skalą popytu reprezentowanego przez pojedynczego odbiorcę.

Powoduje to często umocnienie pozycji negocjacyjnej odbiorców oraz stosowaniu przez nich skutecznej presji na obniżenie cen oferowanych za produkty rolne. Sposobem na wzmacnianie pozycji na rynku oraz niwelowanie zagrożeń, jakie przynosi coraz bardziej wymagający rynek, jest tworzenie przez rolników wspólnych struktur gospodarczych.

Na chwilę obecną w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może funkcjonować pięć form integrujących producentów rolnych, zróżnicowanych pod względem organizacyjnym i prawnym, tj. grupy producentów rolnych, organizacje producentów, organizacje międzybranżowe, organizacje producentów w sektorze mleka oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw.

Mimo wielu korzyści wynikających z przynależności do wspólnych struktur gospodarczych, stopień zorganizowania się rolników jest wciąż niewystarczający i daleki od potrzeb.

Zgodnie z wrześniowymi danymi Agencji Rynku Rolnego liczba rolników zrzeszonych w grupach producentów rolnych wynosiła ok. 25 tys., co stanowi zaledwie 1,8% wszystkich producentów rolnych w Polsce.

Nie jest to korzystne również ze względu na mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej, zwłaszcza mechanizmy interwencji rynkowej (zarówno unijnych, jak i krajowych). W szczególności dotyczy to instrumentów wdrażanych doraźnie, w związku z wykorzystaniem środków wyjątkowych stosowanych w sytuacjach kryzysowych.

Efektywne (szybkie i skuteczne) wdrażanie tych mechanizmów wymaga dotarcia do wszystkich potencjalnych beneficjentów w możliwie krótkim czasie i bez nadmiernego obciążania ich czynnościami administracyjnymi.

Wykorzystanie w trakcie realizacji mechanizmów interwencyjnych potencjału organizacyjnego może zasadniczo przyśpieszyć i ułatwić udzielenie wsparcia producentom.

Konieczne jest zatem dalsze podejmowanie wszelkich działań upowszechniających ideę gospodarczego organizowania się producentów rolnych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym i lokalnym, angażując w to możliwie szerokie grono instytucji i podmiotów działających na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, bowiem gospodarcze organizowanie się rolników jest w Polsce ważne i stanowi wręcz gospodarczą konieczność.

Ponadto, istnienie wspólnych inicjatyw gospodarczych może odegrać kluczową rolę w podniesieniu konkurencyjności i wzrostu gospodarczego polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

Wobec opisanych powyżej problemów dotyczących często słabszej pozycji producenta w stosunku do grupy nabywców produktów rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi zapewnia, że kładzie duży nacisk na promowanie proponowanej formy współpracy wśród rolników, m. in. poprzez specjalne instrumenty wsparcia, których wdrożenie przewidziano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, m.in. działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

(rpf) rp
na podstawie materiałów MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA