REKLAMA

KPO: Wnioski o wsparcie wymiany azbestu na dachach do 15 listopada, a na inwestycje w przetwórstwo do 18 listopada

Redakcja - Prawo i Finanse
04.11.2022
chat-icon 0

Wkrótce kończy się babór wniosków do dwóch programów w ramach KPO.

ARiMR w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności uruchomiła jednocześnie cztery nabory. Trzy z nich – pomoc na wymianę pokryć dachowych na budynkach gospodarskich wykonanych z materiałów zawierających azbest oraz dwa nabory o wsparcie na inwestycje w przetwórstwo lub wprowadzanie produktów do obrotu dla osób fizycznych lub przedsiębiorstw – kończą się listopadzie. Natomiast o pomoc na wymianę słupów chmielowych można ubiegać się do końca grudnia 2023 roku.

fot. Adobe Stock
REKLAMA
Wkrótce kończy się babór wniosków do dwóch programów w ramach KPO.[/caption]

ARiMR w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności uruchomiła jednocześnie cztery nabory. Trzy z nich – pomoc na wymianę pokryć dachowych na budynkach gospodarskich wykonanych z materiałów zawierających azbest oraz dwa nabory o wsparcie na inwestycje w przetwórstwo lub wprowadzanie produktów do obrotu dla osób fizycznych lub przedsiębiorstw – kończą się listopadzie. Natomiast o pomoc na wymianę słupów chmielowych można ubiegać się do końca grudnia 2023 roku.

Wymiana pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest

Do 15 listopada 2022 r. Agencja będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na wymianę pokryć dachowych z azbestu. Muszą one znajdować się na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia nie powinna przekraczać 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi dotyczyć całego dachu.

Wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

W ramach tego naboru wnioski będą przyjmowane do 18 listopada 2022 r. Wsparcie to ma charakter refundacji (do 50% kosztów kwalifikowanych), natomiast obowiązujące limity pomocy to: 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorstw, 10 mln zł w przypadku firm o statusie małego przedsiębiorstwa oraz 15 mln zł dla średnich przedsiębiorstw. Otrzymane dotacje mogą zostać przeznaczone m.in. na kupno i zainstalowanie nowych maszyn oraz urządzeń. Można otrzymać również nowe środki transportu wspierające normy niskiej emisji spalin wykorzystywane np. do transportu  produktów rolnych, produktów rybołówstwa czy akwakultury.

Wsparcie dla rolników lub rybaków w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

Wsparcie to przeznaczone jest dla rolników, ich małżonków, oraz dla osób uprawnionych do chowu, hodowli lub połowu ryb. Pomoc jest udzielana w wysokości limitu, który wynosi 500 000 zł.W zakresie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych, do których zaliczane są m.in. koszty poniesione na budowę budynków służących realizacji inwestycji, ale także na ich remont. Wsparcie można uzyskać również na zakup nowego terminala płatniczego czy utrzymanie domen internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia. W ramach tego naboru Agencja będzie przyjmować takie wnioski również do 18 listopada 2022 r. 

Wymiana słupów chmielowych impregnowanych kreozotem

Plantatorzy mogą uzyskać maksymalną pomoc do 5 ha upraw chmielu. Wysokość wsparcia uzależniona jest od tego, czy słupy impregnowane kreozotem będą wymieniane na kompozytowe czy betonowe, a także od tego czy odbiorca końcowy pomocy jest młodym rolnikiem do lat 40:

> Młodzi rolnicy:


- wymiana na słupy kompozytowe – 102 217,50 zł/ha,


- wymiana na słupy betonowe – 117 661,60 zł/ha,

> Pozostali rolnicy:


- wymiana na słupy kompozytowe – 73 012,50 zł/ha,


- wymiana na słupy betonowe – 84 044,00 zł/ha

O pomoc w ramach KPO można wnioskować tylko i wyłącznie w formie elektronicznej dzięki formularzowi udostępnionemu na stronie internetowej.

(rpf) Adrianna Camenzuli / Źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA