Można zgłaszać uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej fotolia

Można zgłaszać uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Napisał  Lut 22, 2021

W ramach konsultacji publicznych wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw mogą zapoznać się i zgłosić swoje uwagi do projektu ustawy „O przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi”. Uwagi można zgłaszać do 5 marca 2021 r.

Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (nr UC72 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Znajdują się tam również informacje dotyczące sposobu zgłaszania uwag: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343513

Projekt ustawy ma na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. „w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych’ (Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 59).

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj