fbpx
Jak zostać rolnikiem bez wykształcenia rolniczego? fot. Paweł Pąk

Jak zostać rolnikiem bez wykształcenia rolniczego?

Napisał  Gru 06, 2021

Mimo, że obecnie można obserwować znaczny wzrost zainteresowania sektorem usługowym, nadal to rolnictwo jest jednym z pewniejszych obszarów zawodowych, jakim można się zainteresować. Ten sektor, jak wszystkie inne, również ulega modernizacji - obecnie rolnictwo już w niczym nie przypomina rozwiązań stosowanych jeszcze kilkanaście czy też kilkadziesiąt lat temu. Nic więc dziwnego, że coraz częściej pojawiają się pytania, jak zostać rolnikiem bez wykształcenia rolniczego. Czy taki scenariusz jest w ogóle możliwy?

Spis treści

1. Kim jest rolnik w świetle prawa?

2. Jak zostać rolnikiem od zera? Kwalifikacje a status rolnika

3. Jak zostać rolnikiem bez wykształcenia rolniczego?

4. Korzyści płynące z uzyskania statusu rolnika indywidualnego

Kim jest rolnik w świetle prawa?

Na początku rozważań związanych z możliwościami wejścia do tej szczególnej grupy zawodowej, warto najpierw określić, kim tak właściwie jest rolnik w świetle obecnie obowiązującego prawa. Jest to działanie niezbędne do dalszych planów związanych z określaniem swojej ścieżki zawodowej związanej z uprawą roli.

Definicję określającą to, kim jest rolnik, można znaleźć w Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Według tego dokumentu rolnikiem jest osoba, która posiada lub dzierżawi nieruchomości rolne o powierzchni nie większej niż 300 hektarów. Jednak to nie jedyne wymagania, jakie na potencjalnych rolników narzuca ustawa. Wyraźnie zaznaczono, że rolnik jest zobowiązany do prowadzenia gospodarstwa jednoznacznie i samodzielnie. Co to oznacza? Pod tym pojęciem kryje się nic innego, jak tylko samodzielne podejmowanie decyzji oraz kierowanie całym gospodarstwem.

Czy istnieją jeszcze inne regulacje, jakie ciążą na osobie starającej się o uzyskanie statusu rolnika? Jeśli interesujesz się tym tematem, z pewnością chcesz posiadać wszystkie niezbędne informacje, które będą w stanie znacznie przybliżyć Cię do wypełnienia wszelkich postawionych wymagań. Rzeczywiście, obecnie prawo wymaga wypełnienia jeszcze dodatkowych zobowiązań. Aby utrzymać status rolnika, konieczne jest zamieszkiwanie gminy, w której znajduje się nieruchomość rolna przez 5 lat. Nie bez znaczenia są też odpowiednie kwalifikacje rolnicze, niejako przygotowujące do poprawnego wykonywania tego zawodu.

Jak zostać rolnikiem od zera? Kwalifikacje a status rolnika

Jak w przypadku każdego innego zawodu, do wykonywania czynności związanych z rolnictwem konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Taką drogę zawodową najlepiej jest więc zaplanować już w trakcie edukacji, ponieważ to właśnie na tej ścieżce najczęściej zdobywa się odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W Ustawie o kształtowaniu rozwoju rolnego wyraźnie podkreślona jest konieczność posiadania odpowiednich kwalifikacji rolniczych, które są wymagane do uzyskania statusu rolnika indywidualnego. Co w rozumieniu ustawy można uznać za kwalifikacje rolnicze? Najczęściej jest to po prostu wykształcenie kierunkowe, czyli ukończenie szkoły zawodowej branżowej lub średniej branżowej o profilu rolniczym. Wymagania spełnia również uzyskanie odpowiedniego wykształcenia wyższego.

Jak zostać rolnikiem bez wykształcenia rolniczego?

Obecnie coraz częściej na pracę w rolnictwie decydują się osoby, które wcześniej nie miały żadnej styczności z uprawą roli. Jest to swego rodzaju odwrócenie pewnego trendu panującego przez ostatnie lata, kiedy to na prowadzenie gospodarstw rolnych decydowały się głównie osoby, dla których było to pewnego rodzaju przejęcie rodzinnej działalności. Obecnie jednak nie ma na to reguły - coraz więcej jest osób, które zastanawiają się, jak zostać rolnikiem od zera.

Taka droga zawodowa nie jest zamknięta również dla takich osób. Obecnie istnieją możliwości uzyskania wykształcenia rolniczego w inny sposób. W tej kategorii mieszczą się również kwalifikacje rolnicze, które uprawniają do wykonywania tego zawodu. Do tej grupy zaliczyć można tytuł zawodowy, tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie rolniczym. W ten sposób nie trzeba wypełniać obowiązku posiadania specjalnego wykształcenia rolniczego, ponieważ odpowiednie kwalifikacje rolnicze również są uznawane. W przypadku starania się o odpowiednie kwalifikacje warto jednak pamiętać, że konieczne jest posiadanie odpowiedniego stażu w ramach pracy w sektorze rolniczym - ten okres powinien wynosić minimum 3 lata.

Korzyści płynące z uzyskania statusu rolnika indywidualnego

Staranie się o uzyskanie statusu rolnika indywidualnego ma swoje uzasadnienie, ponieważ za takim stwierdzeniem idzie szereg udogodnień. To jeden z głównych powodów, dla którego kwestia uzyskania statusu rolnika budzi tak duże zainteresowanie.

Będąc rolnikiem indywidualnym, możesz liczyć na uzyskanie dotacji oraz dopłat z Unii Europejskiej. Dodatkową zaletą jest także brak składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku rolników, którzy posiadają mniej niż 6 hektarów ziemi. Nie sposób również pominąć istotnego atutu, jakim jest możliwość płacenia niższych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dlaczego jeszcze powinieneś zainteresować się tym, jak zostać rolnikiem od zera? Uzyskując taki status, możesz liczyć na dużo większą swobodę przy zakupie ziemi - w takiej sytuacji nie ma konieczności uzyskiwania zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na tego typu transakcje.

(rup)

Udostępnij:

Skomentuj