fbpx
Wydrukuj tę stronę
Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza - 105 mln zł dla producentów trzody chlewnej i 37 mln zł dla producentów jabłek fot. Adobe Stock

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza - 105 mln zł dla producentów trzody chlewnej i 37 mln zł dla producentów jabłek

Napisał  Sie 31, 2022

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza jest aktualnie wypłacana producentom jabłek oraz producentom trzody chlewnej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do 31 sierpnia z tego tytułu do sadowników trafiło 37 mln zł, z kolei hodowcy otrzymali 105 mln zł.

Na czym polega pomoc dla producentów jabłek

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza” od 2 maja do 30 czerwca 2022 roku mogli składać producenci jabłek, a ARiMR zarejestrowała ponad 2,4 tys. takich wniosków na łączną kwotę ok. 59,36 mln zł. Wynikająca z nich ilość owoców to ok. 198 tys. ton.

Agencja prowadzi weryfikację złożonych wniosków, a od początku lipca 2022 r. trwa wypłata tej pomocy. Do 31 sierpnia do producentów jabłek trafiło 37 mln zł. Wsparcie skierowane było do producentów jabłek deserowych II klasy, którzy nie sprzedali ich z powodu ograniczonych możliwości eksportowych, i którzy w okresie od 2 maja 2022 r. do 23 czerwca 2022 r. dostarczyli niesprzedane owoce do zakładów przetwórczych, które zgłosiły się do udziału w tym mechanizmie. Maksymalna ilość owoców objęta tym dofinansowaniem wynosi 200 tys. ton.

Na czym polega pomoc dla producentów świń

Wnioski o „Nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów świń” można było składać do Agencji w terminie do 15 lipca 2022 roku, a o ten rodzaj wsparcia ubiegało się ponad 18 tys. rolników, najwięcej w województwach wielkopolskim – ok. 5,9 tys., kujawsko-pomorskim – 3 tys. i łódzkim – 1,7 tys. Kwota pomocy wynikająca ze złożonych wniosków wynosi ok. 150 mln zł.

Trwa weryfikacja złożonych dokumentów, a 4 sierpnia 2022 r. rozpoczęła się wypłata pomocy. Do 31 sierpnia producenci trzody chlewnej otrzymali 105 mln zł.

Przypomnijmy, wysokość dofinansowania do jednej sztuki świń wynosi 80 zł, a producent trzody chlewnej może otrzymać wsparcie do maksymalnie 2000 świń.

- O pomoc mogli starać się producenci trzody chlewnej, w których gospodarstwach między 1 kwietnia a 30 czerwca 2022 r. urodziły się świnie. Zwierzęta musiały być oznakowane i zgłoszone do systemu IRZ ARiMR do 15 lipca 2022 r. - informuje ARiMR.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: