fbpx

IUNG: 11 województw objętych suszą rolniczą

Napisał  Wrz 06, 2022

Deficyt wody dla roślin uprawnych występował w całym kraju, a największy odnotowano na terenie centralnej części Pojezierza Mazurskiego od -120 do -199 mm. Duże niedobory stwierdzono także na terenie Pojezierzy: Wielkopolskiego i w zachodniej części Pomorskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, na Pobrzeżu Słowińskim, od -120 mm do -189 mm – informuje w raporcie Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy.

Z nieco mniejszym deficytem mieliśmy do czynienia w Kotlinie Sandomierskiej od -120 mm do -169 mm. Na dużym obszarze kraju niedobory wody wynosiły od 0 do -119 mm. W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w jedenastym okresie raportowania IUNG stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski, łącznie na terenie 11 województw.

IUNG-PIB informuje, że zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W jedenastym okresie raportowania tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -77 mm. W rozpatrywanym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu aż o 46 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 VI – 20 VIII).

Z raportu IUNG-PIB wynika, że susza występowała w 9 monitorowanych uprawach:
- Kukurydzy na kiszonkę,
- Kukurydzy na ziarno,
- Krzewów owocowych,
- Ziemniaka,
- Roślin strączkowych,
- Chmielu,
- Warzyw gruntowych,
- Buraka cukrowego,
- Tytoniu.

- W jedenastym okresie raportowania od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Suszę notowano w 298 gminach (12,03% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 23,17 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania (21.06-20.08.2022 r.) – informuje IUNG.

Suszę notowano na obszarze 1,80% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 8,57 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). Pełna wersja raportu na stronie internetowej IUNG.pl.

(rpf) kp / Źródło: IUNG-PIB

 

Udostępnij: