REKLAMA

Premia dla młodego rolnika: 649 wniosków na łączną kwotę 97,35 mln zł

30 maja 2022 r. był ostatnim dniem w którym młodzi rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie 150 tys. zł premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania minął 30 maja 2022 roku.

Redakcja - Prawo i Finanse 31.05.2022 chat-icon0

REKLAMA

30 maja 2022 r. był ostatnim dniem w którym młodzi rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie 150 tys. zł premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania minął 30 maja 2022 roku.

31 marca 2022 roku rozpoczął się nabór na „Premię dla młodego rolnika”. Na dzień 30 maja 2022 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowano 649 wniosków na łączną kwotę 97,35 mln złotych.

Liczby te zapewnie się jeszcze zmienią, bowiem dokumenty do placówek Agencji mogły być wysyłane również drogą pocztową, nadal trwa też proces rejestracji wniosków. Pomoc na premie dla młodych rolników finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie. Po ich pozytywnej weryfikacji rolnicy otrzymają decyzje, w których będą określone warunki przyznania premii. Będzie ona wypłacana w dwóch transzach. Pierwszą w wysokości 120 tys. zł rolnik otrzyma po złożeniu wniosku o wypłatę I raty premii. Może to nastąpić po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i jest na to 9 miesięcy od jej otrzymania. Drugą transzę w wysokości 30 tys. zł rolnik dostanie po zrealizowaniu biznesplanu i złożeniu wniosku o wypłatę II raty premii. Czas na wykonanie tego zadania nie może być dłuższy niż 3 lata liczone od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, przy czym nie może to być później niż do 31 sierpnia 2025 r.

Środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

O bezzwrotną premię mogły ubiegać się osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku miały nie więcej niż 40 lat, posiadały odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zadeklarowały ich uzupełnienie w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Wnioskujący powinien być właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 hektara oraz prowadzić działalność rolniczą – nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy młody rolnik zobowiązany jest również do utworzenia gospodarstwa o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro oraz powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej od krajowej – co najmniej średniej wojewódzkiej. Maksymalna powierzchnia gospodarstwa nie może przekroczyć 300 ha.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA