fbpx
1/4

Jakie uprawnienia są potrzebne na kombajn

Napisał  Mar 17, 2022

Wielu rolników zastanawia się, jakie uprawnienia na kombajn są niezbędne, aby móc legalnie kierować ta maszyną. Czy konieczne jest odbycie specjalnego kursu prawa jazdy?

A może wymagane jest przejście odpowiedniego szkolenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Jakie uprawnienia na kombajn są niezbędne?

Zgodnie z Ustawą Prawa o Ruchu Drogowym kombajn to wolnobieżny pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h. Aby móc nim kierować, trzeba ukończyć 16. lub 18. rok życia i posiadać uprawnienia kat. T, B, C1, C, D lub D1. Kategoria prawa jazdy T uprawnia do prowadzenia kombajnu od 16. roku życia. Natomiast prawo jazdy kategorii B można zdobyć dopiero w wieku 18 lat. Kurs na prawo jazdy można rozpocząć także na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku dla danej kategorii.

Uczniowie szkół rolniczych mają szansę przystąpić do szkolenia na 12 miesięcy przed ukończeniem 16 lat, jednak muszą przedłożyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) w wydziale komunikacji przypisanym dla danego miejsca zamieszkania.

Przed rozpoczęciem pracy na kombajnie warto również odbyć specjalistyczny kurs na kombajn zbożowy, podczas którego uzyskuje się umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy przy żniwach. Na czym polega takie szkolenie?

Co warto wiedzieć o kursie na kombajn zbożowy?

Kursy obsługi kombajnów zbożowych są przeznaczone dla osób pragnących zdobyć umiejętności prowadzenia wolnobieżnych pojazdów silnikowych oraz wiedzę dotyczącą budowy i zasad działania kombajnów. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskują m.in. informacje na temat regulacji silnika wysokoprężnego i zespołu omłotowo-czyszczącego, obsługi układów hydraulicznych i elektrycznych oraz wyposażenia specjalnego kombajnów zbożowych.

Po ukończeniu kursu uczestnik nabywa uprawnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej do obsługi kombajnów zbożowych. Należy jednak pamiętać, że nie każdy może się zapisać na szkolenie tego typu. Takie kursy dedykowane są osobom pełnoletnim posiadającym co najmniej wykształcenie podstawowe oraz prawo jazdy kategorii B lub T. Większość szkół organizujących szkolenia na kombajn zbożowy wymaga również okazania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań wykonywania zawodu operatora kombajnu.

Kurs na kombajn zbożowy – nieobowiązkowy, lecz niezbędny

Na rolnikach indywidualnych nie spoczywa obowiązek ukończenia kursu na kombajn zbożowy, lecz mimo tego większość z nich decyduje się na uzyskanie dodatkowych uprawnień do prowadzenia wolnobieżnych pojazdów silnikowych i wykonywania zbiorów zbóż. Część rolników zapisuje się na tego typu szkolenia ze względu na chęć zdobycia nowych umiejętności i wiedzy na temat maszyn żniwnych. Jednak znaczna grupa przystępuje do szkoleń, gdyż bez zaświadczenia o ukończeniu ich prawa są mocno ograniczone.

Okazuje się, że mimo iż według przepisów indywidualni rolnicy nie mają obowiązku przejścia kursu obsługi kombajnów zbożowych, to w rzeczywistości często są oni zmuszeni do odbycia tego szkolenia. Wynika to z faktu, że ukończenie go bywa niezbędne m.in. do wykupienia polisy OC. Wiele firm ubezpieczeniowych zaznacza, że wypłaca odszkodowania wyłącznie rolnikom, którzy mogą przedłożyć dokument poświadczający ukończenie kursu na kombajn zbożowy.

Podobnie wygląda sytuacja u producentów kombajnów, którzy w przypadku uszkodzenia pojazdu spowodowanego nieodpowiednim użytkowaniem mogą odmówić naprawy gwarancyjnej rolnikowi, który nie ukończył szkolenia. Warto zatem zapisać się na kurs i cieszyć się pełnymi prawami, szczególnie że nie jest on ani wyjątkowo drogi, ani czasochłonny. Zazwyczaj tego typu szkolenia podzielone są na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza z nich zawiera zagadnienia związane z budową, zasadą działania i obsługą popularnych kombajnów zbożowych. Natomiast część praktyczna skupia się wokół przygotowania kombajnu do pracy, regulacji jego zespołów i usuwania awarii technicznych. Ukończenie kursu wiąże się z otrzymaniem zaświadczenia i uprawnień na kombajn.

Informacje o uprawnieniach na kombajn w instrukcjach obsługi wolnobieżnych pojazdów silnikowych

Kombajn to jeden z największych i najniebezpieczniejszych pojazdów wykorzystywanych w gospodarstwach rolnych. Chyba każdy z nas niejednokrotnie słyszał o wypadkach z ich udziałem, prowadzących do ogromnych tragedii. Ze względu na ten fakt, większość firm produkujących kombajny zamieściła w instrukcjach obsługi informację, że produkowane maszyny mogą być wykorzystywane wyłącznie przez wykwalifikowanych rolników, którzy ukończyli specjalistyczne kursy.

Przykładowo niemiecka firma Fendt podkreśliła, że ich kombajny dedykowane są tylko wykwalifikowanym pracownikom, którzy są dobrze obeznani ze wszelkimi funkcjami pojazdu i jego działaniem. Podobną uwagę można znaleźć w instrukcji obsługi kombajnów marki Claas. Zaznaczyli oni, że: „Kombajn może być używany, konserwowany i ustawiany tylko przez osoby przeszkolone w tym zakresie, posiadające znajomość zasad bezpieczeństwa pracy przy tej maszynie”.

(rpf) / We wspólpracy z akademiaoperatora.pl

Udostępnij:

Skomentuj

Rolnictwo to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. Z tego względu osoby działające na tym obszarze ciągle spotykają jakieś zmiany, za którymi samemu niekiedy trudno nadążyć. Właśnie w tym celu powstał portal rolniczy Okiem Rolnika. Udostępniamy wieści dotyczące najbardziej interesujących tematów, sprawdzamy otrzymane informacje oraz kondensujemy je w artykuły, które w przystępny sposób dostarczają wiadomości rolnikom. Dzięki temu nie muszą szukać tekstów na innych portalach niezwiązanych z tym obszarem. Wystarczy, że wejdą na naszą stronę - Okiem Rolnika to rzetelne źródło wszystkich informacji, które pojawiają się w obszarze rolnictwa.

Okiem Rolnika - Twoje źródło wiadomości rolniczych

Portal Okiem Rolnika tworzą osoby, którzy zbierają wiadomości z Polski i innych krajów dotyczące interesujących treści. Śledząc naszą stronę, będziesz na bieżąco ze wszystkimi aktualizacjami w prawie, zmianami na rynkach, spadkami i wzrostami wynagrodzeń, dofinansowań oraz cen produktów bądź sprzętu, chorobami atakującymi rośliny oraz zwierzęta, a także wpływie sytuacji politycznej na polskie i zagraniczne rolnictwo. Ponadto udostępniamy informacje na temat aktualnych wydarzeń.

Dostarczamy również wiedzy początkującym, jak i doświadczonym rolnikom w zakresie wielu różnych kwestii, jak uprawa roli, hodowla zwierząt, skup płodów rolnych, użytkowanie maszyn czy dofinansowania systemów montowanych w gospodarstwach. Z nami nie musisz obawiać się żadnego tematu - wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz na portalu Okiem Rolnika. Dbają o to osoby z pasji do rolnictwa.

Nie ograniczamy się jednak jedynie do tematów okołorolniczych. Na naszym portalu znajdziesz także teksty dotyczące zdrowia i wpływu różnych składników na organizmy zwierząt oraz ludzi, motoryzacyjnych nowinek czy innowacji z zakresu elektroniki. Połączenie wielu różnych tematów sprawia, że Okiem Rolnika ma nie tylko charakter informacyjny, ale również dydaktyczny oraz rozrywkowy.